Acorus calamus - сортове

Семейство: 
Araceae
Българско име: 
Блатен аир, Акорус
Acorus calamus - сортове (Блатен аир, Акорус) - сем. Araceae
Описание: 
Многогодишно тревисто растение с презимуващо коренище от сем. Змиярникови. Растение на плитките води, срещащо се в цялото Северно полукълбо - от Северна Америка до Далечния изток. В България, а и в цяла Европа е натурализирано, като първо е донесено от Истанбул още през 16 век. Среща се рядко у нас и е защитено растение. Има месесто, хоризонтално коренище, по което са разположени вегетативните пъпки, които формират листните розетки. Листата са изправени, линейни, мечовидни. Растението образува гъсти съобщества. Цветоносното стъбло е по-късо от листата и носи на върха си съцветие тип кочан. В топлите азиатски региони плодоноси - плодът е червена ягода. В Европа се размножава само вегетативно. Напълно зимоустойчиво растение.
Размер: 
Височина до 1 м, ширина 50-60 см.
Декоративност: 
Декоративно е цялото растение, също и цветът, който изглежда необичайно. Особено декоративна е изкуствено създадената пъстролистна форма (A.calamus 'Variegata).
Цъфтеж: 
Цъфти през лятото - м.юни до август. Цветчетата са дребни, жълтеникави, събрани в гъсто съцветие тип кочан.
Отглеждане: 
Мястото на акоруса е в крайбрежните съобщества - респ. влажни и мокрещи се от водата брегове на изкуствени езерца и водоеми. Понася колебания на водата - може да расте на дълбочина до 30-40 см или просто във влажна почва. Предпочита слънчево месторастене. Ако нямате възможност да го засадите в езерото, може да го поставите заедно със саксията, потопен край брега.
Използване: 
Акорусът се използва за озеленяване на брегове на водоеми - служи за фон на останалите по-ниски крайбрежни и водни растения. Но най-важната му функция е водопречистващата. По време на татаро-монголските нашествия, войниците са го пренасяли и хвърляли във водоемите по пътя си, за да направят водата годна за пиене. Като филтриращо и аериращо водата растение, акорусът е важен компонент в създаването на устойчива водна екосистема. Наред с това акорусът се използва като билка и подправка. Коренището и листата му имат приятен аромат и той се използва за ароматизиране в сладкарството. Корените му в изсушен вид се предлагат в билковите аптеки. В народната медицина се ползва при стомашни проблеми, вкл. и рак на стомаха.
Предлагани сортове: 
Acorus calamus - сорт Variegata (Блатен аир, Акорус), Araceae

Acorus calamus

сем. Araceae
Блатен аир, Акорус
сорт: Variegata
липсва
Acorus calamus  - сорт Основен вид (Блатен аир, Акорус), Araceae

Acorus calamus

сем. Araceae
Блатен аир, Акорус
сорт: Основен вид
налично
Разсадник Зелена пролет © 2010 - 2024
Материалите и снимките в сайта са със запазени авторски права. Използването им без посочване на източника е незаконно.