Alisma plantago-aquatica

Семейство: 
Alismataceae
Българско име: 
Ализма, Лаваница, Жаблек
Наличност: 
липсва
Цена: 
6,50 лв.
Alisma plantago-aquatica_Ализма, Лаваница, Жаблек__Alismataceae
Описание: 
Многогодишно тревисто растение с презимуващо коренище. Листата са широколинейни, разположени в приосновна розетка, на сравнително дълги дръжки, плътни и изправени. Цветчетата са дребни, разположени в рехави метлици. Растението е повсеместно разпространено в нашата страна - в плитки блата, езера, отводнителни канали, реки. Също така е разпространено в цяла Европа и Азия. Напълно зимоустойчиво.
Размер: 
Височина до 60-70 см по време на цъфтеж, ширина 30-40 см.
Декоративност: 
Декоративно е цялото растение.
Цъфтеж: 
Цветчетата са дребни до 1 см в диаметър, бели или бледорозови. Цъфти юли-август.
Отглеждане: 
Засжда се на дълбочина 15 см от повърхността на водата. Може да се отглежда и в саксия, потопена в периферията на водоема. Обича слънце или полусянка. Може да се засади и направо в плитките части на водоема - към почвата е невзискателно. Има склонността да се самозасява, затова е добре съцветията своевременно да се изрязват, ако искате да предотвратите бързото му разрастване.
Използване: 
Използва се за засаждане в периферията на водоеми от всякакъв тип, но предимно в по-големи такива, където се търси ефект на див и естествен природен ландшафт. Там лаваницата се смесва с други водолюбиви растения - папур, камъш, тръстика и образува доста гъсти съобщества.
Разсадник Зелена пролет © 2010 - 2024
Материалите и снимките в сайта са със запазени авторски права. Използването им без посочване на източника е незаконно.