Декоративни треви https://zelena-prolet.com/Dekorativni_trevi/all bg Andropogon gerardii (Dichantium gerardii) https://zelena-prolet.com/Andropogon_gerardii_Dichantium_gerardii <div class="content"> <img class="imagefield imagefield-field_plant_picture" align="left" width="100" height="100" alt="Andropogon gerardii (Dichantium gerardii)_Aндропогон, Белизма__Poaceae" title="Andropogon gerardii (Dichantium gerardii)_Aндропогон, Белизма__Poaceae" src="/sites/default/files/Andropogon_gerardii.jpg" style="margin-left:5px; padding-bottom:5px;" /> <div style="text-align:center;"> <h2><a href="http://zelena-prolet.com/Andropogon_gerardii_Dichantium_gerardii" title="Andropogon gerardii (Dichantium gerardii)">Andropogon gerardii (Dichantium gerardii)</a></h2> сем. Poaceae<br /></div> <div style="text-align:center;"> Aндропогон, Белизма</div> <div style="text-align:center;"> </div> <div style="text-align:center;"> липсва</div> <div style="text-align:center;"><a href="http://zelena-prolet.com/Andropogon_gerardii_Dichantium_gerardii"> Вижте още... </a> </div> </div> Декоративни треви Високи тревисти растения Растения, цъфтящи през лятото и есента Листно-декоративни растения Растения за слънце Растения за сухи и дренирани места Растения за умерено влажни места Fri, 12 Mar 2010 08:38:15 +0000 Alpina 110 at https://zelena-prolet.com Andropogon scoparius (Schizachyrium scoparium) https://zelena-prolet.com/Andropogon_scoparius_Schizachyrium_scoparium <div class="content"> <img class="imagefield imagefield-field_plant_picture" align="left" width="100" height="100" alt="Andropogon scoparius (Schizachyrium scoparium)_Андропогон_Andropogon scoparius 'PRAIRIE BLUES'_Poaceae" title="Andropogon scoparius (Schizachyrium scoparium)_Андропогон_Andropogon scoparius 'PRAIRIE BLUES'_Poaceae" src="/sites/default/files/Andropogon Prairie blues.jpg" style="margin-left:5px; padding-bottom:5px;" /> <div style="text-align:center;"> <h2><a href="http://zelena-prolet.com/Andropogon_scoparius_Schizachyrium_scoparium" title="Andropogon scoparius (Schizachyrium scoparium)">Andropogon scoparius (Schizachyrium scoparium)</a></h2> сем. Poaceae<br /></div> <div style="text-align:center;"> Андропогон</div> <div style="text-align:center;"> Сорт: Andropogon scoparius &#039;PRAIRIE BLUES&#039;</div> <div style="text-align:center;"> налично</div> <div style="text-align:center;"><a href="http://zelena-prolet.com/Andropogon_scoparius_Schizachyrium_scoparium"> Вижте още... </a> </div> </div> Декоративни треви Средновисоки тревисти растения Листно-декоративни растения Листно-декоративни растения Растения за слънце Растения за сухи и дренирани места Растения за умерено влажни места Mon, 30 Jan 2017 17:25:29 +0000 Alpina 837 at https://zelena-prolet.com Arrhenatherum elatius bulbosum https://zelena-prolet.com/Arrhenatherum_elatius_bulbosum <div class="content"> <img class="imagefield imagefield-field_plant_picture" align="left" width="100" height="100" alt="Arrhenatherum elatius bulbosum_Архенатерум, Френски райграс_ssp. Variegatum_Poaceae" title="Arrhenatherum elatius bulbosum_Архенатерум, Френски райграс_ssp. Variegatum_Poaceae" src="/sites/default/files/Arrhenatherum_elatius_bulbosum_Variegatum.jpg" style="margin-left:5px; padding-bottom:5px;" /> <div style="text-align:center;"> <h2><a href="http://zelena-prolet.com/Arrhenatherum_elatius_bulbosum" title="Arrhenatherum elatius bulbosum">Arrhenatherum elatius bulbosum</a></h2> сем. Poaceae<br /></div> <div style="text-align:center;"> Архенатерум, Френски райграс</div> <div style="text-align:center;"> Сорт: ssp. Variegatum</div> <div style="text-align:center;"> налично</div> <div style="text-align:center;"><a href="http://zelena-prolet.com/Arrhenatherum_elatius_bulbosum"> Вижте още... </a> </div> </div> Декоративни треви Ниски тревисти растения Листно-декоративни растения Други Растения за слънце Растения за полусянка Растения за умерено влажни места Fri, 11 Feb 2011 15:22:13 +0000 Alpina 245 at https://zelena-prolet.com Brachypodium sylvaticum https://zelena-prolet.com/Brachypodium_sylvaticum <div class="content"> <img class="imagefield imagefield-field_plant_picture" align="left" width="100" height="100" alt="Brachypodium sylvaticum_Брахиподиум, Горски късокрак__Poaceae" title="Brachypodium sylvaticum_Брахиподиум, Горски късокрак__Poaceae" src="/sites/default/files/Brachypodium sylvaticum.jpg" style="margin-left:5px; padding-bottom:5px;" /> <div style="text-align:center;"> <h2><a href="http://zelena-prolet.com/Brachypodium_sylvaticum" title="Brachypodium sylvaticum">Brachypodium sylvaticum</a></h2> сем. Poaceae<br /></div> <div style="text-align:center;"> Брахиподиум, Горски късокрак</div> <div style="text-align:center;"> </div> <div style="text-align:center;"> налично</div> <div style="text-align:center;"><a href="http://zelena-prolet.com/Brachypodium_sylvaticum"> Вижте още... </a> </div> </div> Декоративни треви Средновисоки тревисти растения Листно-декоративни растения Листно-декоративни растения Растения за слънце Растения за полусянка Растения за сянка Растения за сухи и дренирани места Растения за умерено влажни места Sat, 23 Jul 2016 17:31:02 +0000 Alpina 783 at https://zelena-prolet.com Calamagrostis acutiflora https://zelena-prolet.com/Calamagrostis_acutiflora <div class="content"> <img class="imagefield imagefield-field_plant_picture" align="left" width="100" height="100" alt="Calamagrostis acutiflora_Каламагростис пъстролистен_сорт OVERDAM, сорт AVALANCHE_Poaceae" title="Calamagrostis acutiflora_Каламагростис пъстролистен_сорт OVERDAM, сорт AVALANCHE_Poaceae" src="/sites/default/files/Calamagrostis acutiflora Overdam.jpg" style="margin-left:5px; padding-bottom:5px;" /> <div style="text-align:center;"> <h2><a href="http://zelena-prolet.com/Calamagrostis_acutiflora" title="Calamagrostis acutiflora">Calamagrostis acutiflora</a></h2> сем. Poaceae<br /></div> <div style="text-align:center;"> Каламагростис пъстролистен</div> <div style="text-align:center;"> Сорт: сорт OVERDAM, сорт AVALANCHE</div> <div style="text-align:center;"> налично</div> <div style="text-align:center;"><a href="http://zelena-prolet.com/Calamagrostis_acutiflora"> Вижте още... </a> </div> </div> Декоративни треви Високи тревисти растения Растения, цъфтящи през лятото Листно-декоративни растения Други Растения за слънце Растения за полусянка Растения за сухи и дренирани места Растения за умерено влажни места Fri, 11 Feb 2011 16:29:02 +0000 Alpina 247 at https://zelena-prolet.com Calamagrostis brachytricha https://zelena-prolet.com/Calamagrostis_brachytricha <div class="content"> <img class="imagefield imagefield-field_plant_picture" align="left" width="100" height="100" alt="Calamagrostis brachytricha_Каламагростис, Вейник__Poaceae" title="Calamagrostis brachytricha_Каламагростис, Вейник__Poaceae" src="/sites/default/files/Calamagrostis brachytricha.jpg" style="margin-left:5px; padding-bottom:5px;" /> <div style="text-align:center;"> <h2><a href="http://zelena-prolet.com/Calamagrostis_brachytricha" title="Calamagrostis brachytricha">Calamagrostis brachytricha</a></h2> сем. Poaceae<br /></div> <div style="text-align:center;"> Каламагростис, Вейник</div> <div style="text-align:center;"> </div> <div style="text-align:center;"> липсва</div> <div style="text-align:center;"><a href="http://zelena-prolet.com/Calamagrostis_brachytricha"> Вижте още... </a> </div> </div> Декоративни треви Средновисоки тревисти растения Растения, цъфтящи през лятото и есента Други Растения за слънце Растения за полусянка Растения за умерено влажни места Fri, 11 Feb 2011 15:55:16 +0000 Alpina 246 at https://zelena-prolet.com Carex berggrenii https://zelena-prolet.com/Carex_berggrenii <div class="content"> <img class="imagefield imagefield-field_plant_picture" align="left" width="100" height="100" alt="Carex berggrenii_Карекс бергрении__Cyperaceae" title="Carex berggrenii_Карекс бергрении__Cyperaceae" src="/sites/default/files/Carex berggrenii.jpg" style="margin-left:5px; padding-bottom:5px;" /> <div style="text-align:center;"> <h2><a href="http://zelena-prolet.com/Carex_berggrenii" title="Carex berggrenii">Carex berggrenii</a></h2> сем. Cyperaceae<br /></div> <div style="text-align:center;"> Карекс бергрении</div> <div style="text-align:center;"> </div> <div style="text-align:center;"> липсва</div> <div style="text-align:center;"><a href="http://zelena-prolet.com/Carex_berggrenii"> Вижте още... </a> </div> </div> Растения за алпинеуми и скални кътове Декоративни треви Ниски тревисти растения Листно-декоративни растения Листно-декоративни растения Растения за слънце Растения за умерено влажни места Растения за влажни места Fri, 26 Feb 2016 00:39:23 +0000 Alpina 708 at https://zelena-prolet.com Carex comans https://zelena-prolet.com/Carex_comans <div class="content"> <img class="imagefield imagefield-field_plant_picture" align="left" width="100" height="100" alt="Carex comans _Бронзов карекс, Острица_Bronco_Cyperaceae" title="Carex comans _Бронзов карекс, Острица_Bronco_Cyperaceae" src="/sites/default/files/Carex_comans_Bronze.jpg" style="margin-left:5px; padding-bottom:5px;" /> <div style="text-align:center;"> <h2><a href="http://zelena-prolet.com/Carex_comans" title="Carex comans ">Carex comans </a></h2> сем. Cyperaceae<br /></div> <div style="text-align:center;"> Бронзов карекс, Острица</div> <div style="text-align:center;"> Сорт: Bronco</div> <div style="text-align:center;"> налично</div> <div style="text-align:center;"><a href="http://zelena-prolet.com/Carex_comans"> Вижте още... </a> </div> </div> Декоративни треви Ниски тревисти растения Листно-декоративни растения Листно-декоративни растения Растения за слънце Растения за полусянка Растения за умерено влажни места Thu, 11 Mar 2010 16:28:09 +0000 Alpina 107 at https://zelena-prolet.com Carex comans Ftosted Curls https://zelena-prolet.com/Carex_comans_Ftosted_Curls <div class="content"> <img class="imagefield imagefield-field_plant_picture" align="left" width="100" height="100" alt="Carex comans Ftosted Curls_Карекс_Frosted Curls_Cyperaceae" title="Carex comans Ftosted Curls_Карекс_Frosted Curls_Cyperaceae" src="/sites/default/files/Carex_comans_Frosted_Curls.jpg" style="margin-left:5px; padding-bottom:5px;" /> <div style="text-align:center;"> <h2><a href="http://zelena-prolet.com/Carex_comans_Ftosted_Curls" title="Carex comans Ftosted Curls">Carex comans Ftosted Curls</a></h2> сем. Cyperaceae<br /></div> <div style="text-align:center;"> Карекс</div> <div style="text-align:center;"> Сорт: Frosted Curls</div> <div style="text-align:center;"> липсва</div> <div style="text-align:center;"><a href="http://zelena-prolet.com/Carex_comans_Ftosted_Curls"> Вижте още... </a> </div> </div> Декоративни треви Ниски тревисти растения Листно-декоративни растения Листно-декоративни растения Растения за слънце Растения за полусянка Растения за умерено влажни места Thu, 11 Mar 2010 19:08:40 +0000 Alpina 108 at https://zelena-prolet.com Carex morrowii Ice Dance https://zelena-prolet.com/Carex_morrowii_Ice_Dance <div class="content"> <img class="imagefield imagefield-field_plant_picture" align="left" width="100" height="100" alt="Carex morrowii Ice Dance_Карекс_Vanilla Ice_Cyperaceae" title="Carex morrowii Ice Dance_Карекс_Vanilla Ice_Cyperaceae" src="/sites/default/files/Carex morrowii Iice Dance'.jpg" style="margin-left:5px; padding-bottom:5px;" /> <div style="text-align:center;"> <h2><a href="http://zelena-prolet.com/Carex_morrowii_Ice_Dance" title="Carex morrowii Ice Dance">Carex morrowii Ice Dance</a></h2> сем. Cyperaceae<br /></div> <div style="text-align:center;"> Карекс</div> <div style="text-align:center;"> Сорт: Vanilla Ice</div> <div style="text-align:center;"> налично</div> <div style="text-align:center;"><a href="http://zelena-prolet.com/Carex_morrowii_Ice_Dance"> Вижте още... </a> </div> </div> Декоративни треви Ниски тревисти растения Листно-декоративни растения Листно-декоративни растения Растения за слънце Растения за полусянка Растения за сянка Растения за сухи и дренирани места Растения за умерено влажни места Fri, 26 Feb 2016 00:26:20 +0000 Alpina 707 at https://zelena-prolet.com Carex muskingumensis https://zelena-prolet.com/Carex_muskingumensis <div class="content"> <img class="imagefield imagefield-field_plant_picture" align="left" width="100" height="100" alt="Carex muskingumensis_Карекс палмолистен_ОСНОВЕН ВИД (зелен); сорт AUREA (жълтолистен)_Cyperaceae" title="Carex muskingumensis_Карекс палмолистен_ОСНОВЕН ВИД (зелен); сорт AUREA (жълтолистен)_Cyperaceae" src="/sites/default/files/Carex_muskingumensis.jpg" style="margin-left:5px; padding-bottom:5px;" /> <div style="text-align:center;"> <h2><a href="http://zelena-prolet.com/Carex_muskingumensis" title="Carex muskingumensis">Carex muskingumensis</a></h2> сем. Cyperaceae<br /></div> <div style="text-align:center;"> Карекс палмолистен</div> <div style="text-align:center;"> Сорт: ОСНОВЕН ВИД (зелен); сорт AUREA (жълтолистен)</div> <div style="text-align:center;"> налично</div> <div style="text-align:center;"><a href="http://zelena-prolet.com/Carex_muskingumensis"> Вижте още... </a> </div> </div> Декоративни треви Средновисоки тревисти растения Растения, цъфтящи през пролетта и лятото Листно-декоративни растения Растения за слънце Растения за полусянка Растения за умерено влажни места Растения за влажни места Крайбрежни растения Fri, 14 Oct 2011 18:55:35 +0000 Alpina 299 at https://zelena-prolet.com Carex oshimensis, Carex hachijoensis https://zelena-prolet.com/Carex_oshimensis_Carex_hachijoensis <div class="content"> <img class="imagefield imagefield-field_plant_picture" align="left" width="100" height="100" alt="Carex oshimensis, Carex hachijoensis _Карекс, Острица_Evergold_Cyperaceae" title="Carex oshimensis, Carex hachijoensis _Карекс, Острица_Evergold_Cyperaceae" src="/sites/default/files/Carex_oshimensis_Evergold.jpg" style="margin-left:5px; padding-bottom:5px;" /> <div style="text-align:center;"> <h2><a href="http://zelena-prolet.com/Carex_oshimensis_Carex_hachijoensis" title="Carex oshimensis, Carex hachijoensis ">Carex oshimensis, Carex hachijoensis </a></h2> сем. Cyperaceae<br /></div> <div style="text-align:center;"> Карекс, Острица</div> <div style="text-align:center;"> Сорт: Evergold</div> <div style="text-align:center;"> налично</div> <div style="text-align:center;"><a href="http://zelena-prolet.com/Carex_oshimensis_Carex_hachijoensis"> Вижте още... </a> </div> </div> Декоративни треви Ниски тревисти растения Растения, цъфтящи през пролетта и лятото Листно-декоративни растения Други Растения за слънце Растения за полусянка Растения за умерено влажни места Растения за влажни места Sat, 12 Feb 2011 08:59:58 +0000 Alpina 248 at https://zelena-prolet.com Carex siderosticha - сортове https://zelena-prolet.com/Carex_siderosticha_sortove <div class="content"><img class="imagefield imagefield-field_plant_picture" align="left" width="100" height="100" alt="Carex siderosticha - сортове (Карекс сидеростиха) - сем. Cyperaceae" title="Carex siderosticha - сортове (Карекс сидеростиха) - сем. Cyperaceae" src="/sites/default/files/Carex siderosticha.jpg" style="margin-left:5px; padding-bottom:5px;" /> <div style="text-align:center;"> <h2><a href="http://zelena-prolet.com/Carex_siderosticha_sortove" title="Carex siderosticha - сортове">Carex siderosticha - сортове</a></h2> <div class="field-item">сем. Cyperaceae</div> <div class="field-item">Карекс сидеростиха</div> </div> <div style="text-align:center;"><a href="http://zelena-prolet.com/Carex_siderosticha_sortove"> Вижте още... </a> </div> </div> Декоративни треви Растения за полусянка Растения за сянка Растения за умерено влажни места Mon, 25 Jul 2016 05:19:30 +0000 Alpina 785 at https://zelena-prolet.com Chasmanthium latifolium https://zelena-prolet.com/Chasmanthium_latifolium <div class="content"> <img class="imagefield imagefield-field_plant_picture" align="left" width="100" height="100" alt="Chasmanthium latifolium_Шасмантиум, Хасмантиум__Poaceae" title="Chasmanthium latifolium_Шасмантиум, Хасмантиум__Poaceae" src="/sites/default/files/Chasmanthium latifolium.jpg" style="margin-left:5px; padding-bottom:5px;" /> <div style="text-align:center;"> <h2><a href="http://zelena-prolet.com/Chasmanthium_latifolium" title="Chasmanthium latifolium">Chasmanthium latifolium</a></h2> сем. Poaceae<br /></div> <div style="text-align:center;"> Шасмантиум, Хасмантиум</div> <div style="text-align:center;"> </div> <div style="text-align:center;"> налично</div> <div style="text-align:center;"><a href="http://zelena-prolet.com/Chasmanthium_latifolium"> Вижте още... </a> </div> </div> Декоративни треви Високи тревисти растения Растения, цъфтящи през лятото Други Растения за слънце Растения за полусянка Растения за умерено влажни места Sun, 13 Feb 2011 08:51:04 +0000 Alpina 250 at https://zelena-prolet.com Cortaderia selloana - сортове https://zelena-prolet.com/Cortaderia_selloana_sortove_0 <div class="content"><img class="imagefield imagefield-field_plant_picture" align="left" width="100" height="100" alt="Cortaderia selloana - сортове (Кортадерия, Пампаска трева) - сем. Poaceae" title="Cortaderia selloana - сортове (Кортадерия, Пампаска трева) - сем. Poaceae" src="/sites/default/files/Cortaderia_selloana_0[1].jpg" style="margin-left:5px; padding-bottom:5px;" /> <div style="text-align:center;"> <h2><a href="http://zelena-prolet.com/Cortaderia_selloana_sortove_0" title="Cortaderia selloana - сортове">Cortaderia selloana - сортове</a></h2> <div class="field-item">сем. Poaceae</div> <div class="field-item">Кортадерия, Пампаска трева</div> </div> <div style="text-align:center;"><a href="http://zelena-prolet.com/Cortaderia_selloana_sortove_0"> Вижте още... </a> </div> </div> Декоративни треви Растения за слънце Растения за сухи и дренирани места Растения за умерено влажни места Mon, 17 Dec 2012 18:44:50 +0000 Alpina 520 at https://zelena-prolet.com