Dianthus microlepis

Семейство: 
Caryophyllaceae
Българско име: 
Дребнолистен карамфил
Наличност: 
липсва
Цена: 
4.50 лв.
Dianthus microlepis_Дребнолистен карамфил__Caryophyllaceae
Описание: 
Многогодишно тревисто растение с вечнозелена и гъста листна маса. Много дребно и туфесто. Среща се повсеместно в нашите високи планини над 2000 м височина. Напълно зимоустойчиво.
Размер: 
Много ниско растение - 5 см, много компактно.
Декоративност: 
Декоративно е цялото растение с подчертано алпйския си вид, гъста възглавничка от листа и сравнително едри цветове, разположени единично на къси дръжки, но многобройни.
Цъфтеж: 
В края на пролетта, началото на лятото - май-юни.
Отглеждане: 
Относително капризно растение, предизвикателство за колекционерите. Това се дължи на голямата височина, от която произхожда този вид карамфил. Той по-трудно в сравнение с другите карамфили се приспособява към по-ниските райони с горещо и сухо лято. Добре е да му се създаде добре дренирано място между камъни, към почвата да се добави натрошена скална маса или чакъл, около самото растение също да се покрие с чакъл, за да се избегне прегряването на корена.
Използване: 
Алпинеуми.
Разсадник Зелена пролет © 2010 - 2024
Материалите и снимките в сайта са със запазени авторски права. Използването им без посочване на източника е незаконно.