Diospyros lotus

Семейство: 
Ebenaceae, Diospyraceae
Българско име: 
Кавказка райска ябълка
Наличност: 
след 15 април
Цена: 
10,50 лв.
Diospyros lotus_Кавказка райска ябълка__Ebenaceae, Diospyraceae
Описание: 
Това растение е много близък роднина на райската ябълка. Представлява листопадно дърво с дребни тъмнокафяви плодове. Произхожда от Закавказието, Мала Азия, Хималаите, като на изток достига до Китай и Япония. Листата са с дължина 10 - 12 см, елиптични, с остър връх. Цветовете са малки, жълто-зелени, еднополови. Растението е двудомно, т.е. екземплярите са или с предимно женски цветове или с предимно мъжки цветове. За обилно и качествено плодоносене е желателно да се засаждат както женски, така и мъжки екземпляри в близост. В естествените си месторастения се изкачва в планините, като винаги се придържа към речни долини и клисури. Образува естествени съобщества с джанки и други горскоплоднни видове.
Размер: 
Достига на височина до 25 м. Плодовете са кълбовидни, с размери до 2см в диаметър. На цвят са жълтокафяви. Напълно годни са за ядене, но имат леко стипчив вкус. Най-добре е да се консумират когато са напълно узрели.
Декоративност: 
У нас кавказката райска ябълка най-често има размерите на ниско дръвче. Листата са лъскави. Плодовете остават върху дървото и след листопада.
Цъфтеж: 
Цветовете са жълто-зелени.
Отглеждане: 
Кавказката райска ябълка изисква леки и плодородни почви и слънчеви месторастения. Издържа без повреди температури под минус 25 гр. С. Не понася преовлажняване на почвата.
Използване: 
За сега най-често тази райска ябълка се използва като подложка за облагородяване на източната райска ябълка (Diospyros kaki). Освен това се цени и като плодно растение. Райските ябълки са близък род до абаносовото дърво. Макар и да нямат неговата ценна дървесина, все пак дървесината им се цени при изработка на мебели и музикални инструменти.
Разсадник Зелена пролет © 2010 - 2024
Материалите и снимките в сайта са със запазени авторски права. Използването им без посочване на източника е незаконно.