Eleocharis palustris

Семейство: 
Cyperaceae
Българско име: 
Блатен елеохарис, Блатна блатница
Наличност: 
липсва
Eleocharis palustris_Блатен елеохарис, Блатна блатница__Cyperaceae
Описание: 
Многогодишно тревисто растение с презимуващо и гъсто разклонено коренище, посредством което се разраства. Повсеместно разпространено у нас на заблатени и мочурливи места. Стъблата са тъмно зелени, с кръгло сечение, високи 20-40 см. Образува компактни и гъсти съобщества. Напълно зимоустойчиво.
Размер: 
Височина 20-40 см, в ширина се разраства до 30-40 см.
Декоративност: 
Декоративни са стъблата.
Цъфтеж: 
Цветовете представляват дребни шишаркоподобни класчета по върховете на стъблата, които се появяват през лятото.
Отглеждане: 
На влажни, мочурливи или плитководни слънчеви месторастения. Доста бързо разрастващо се растение, образуващо плътни съобщества. Може да бъде отглеждано в саксия, ако няма възможност да се засади на брега и ако трябва да го контролираме. Непретенциозно.
Използване: 
Засаждане около водоеми - езерца, ручеи. Красиво и нежно растение, което трябва да намери по-широко приложение.
Разсадник Зелена пролет © 2010 - 2024
Материалите и снимките в сайта са със запазени авторски права. Използването им без посочване на източника е незаконно.