Растения със сини цветове https://zelena-prolet.com/Rasteniya_sas_sini_tsvetove/novini_razsadnik_zelena_prolet bg Ajuga reptans https://zelena-prolet.com/Ajuga_reptans_Burgundy_Glow <div class="content"> <img class="imagefield imagefield-field_variety_picture" align="left" width="100" height="100" alt="Ajuga reptans - сорт Burgundy Glow (Пълзящо срещниче, Аюга), Labiatae , Lamiaceae" title="Ajuga reptans - сорт Burgundy Glow (Пълзящо срещниче, Аюга), Labiatae , Lamiaceae" src="/sites/default/files/Ajuga_Burgundy_Glow.jpg" style="margin-left:5px; padding-bottom:5px;" /> <div style="text-align:center;"> <h2><a href="http://zelena-prolet.com/Ajuga_reptans_Burgundy_Glow" title="Ajuga reptans">Ajuga reptans</a></h2> сем. Labiatae , Lamiaceae<br /></div> <div style="text-align:center;"> Пълзящо срещниче, Аюга</div> <div style="text-align:center;"> сорт: Burgundy Glow</div> <div style="text-align:center;"> налично</div> <div style="text-align:center;"><a href="http://zelena-prolet.com/Ajuga_reptans_Burgundy_Glow"> Вижте още... </a> </div> </div> Ниски тревисти растения Стелещи се растения Растения, цъфтящи през пролетта и лятото Листно-декоративни растения Растения със сини цветове Листно-декоративни растения Wed, 01 Aug 2012 16:47:34 +0000 Alpina 457 at https://zelena-prolet.com Ajuga reptans https://zelena-prolet.com/Ajuga_reptans_Atropurpurea <div class="content"> <img class="imagefield imagefield-field_variety_picture" align="left" width="100" height="100" alt="Ajuga reptans - сорт Atropurpurea (Пълзящо срещниче, Аюга), Labiatae , Lamiaceae" title="Ajuga reptans - сорт Atropurpurea (Пълзящо срещниче, Аюга), Labiatae , Lamiaceae" src="/sites/default/files/Ajuga_reptans_Atropurpurea.jpg" style="margin-left:5px; padding-bottom:5px;" /> <div style="text-align:center;"> <h2><a href="http://zelena-prolet.com/Ajuga_reptans_Atropurpurea" title="Ajuga reptans ">Ajuga reptans </a></h2> сем. Labiatae , Lamiaceae<br /></div> <div style="text-align:center;"> Пълзящо срещниче, Аюга</div> <div style="text-align:center;"> сорт: Atropurpurea</div> <div style="text-align:center;"> налично</div> <div style="text-align:center;"><a href="http://zelena-prolet.com/Ajuga_reptans_Atropurpurea"> Вижте още... </a> </div> </div> Ниски тревисти растения Стелещи се растения Растения, цъфтящи през пролетта и лятото Листно-декоративни растения Растения със сини цветове Листно-декоративни растения Wed, 01 Aug 2012 16:42:59 +0000 Alpina 456 at https://zelena-prolet.com Amsonia sp. https://zelena-prolet.com/Amsonia_sp_Amsonia_tabernaemontana_Amsoniya_tabernemontana <div class="content"> <img class="imagefield imagefield-field_variety_picture" align="left" width="100" height="100" alt="Amsonia sp. - сорт Amsonia tabernaemontana - Aмсония табернемонтана (Амсония), Apocynaceae" title="Amsonia sp. - сорт Amsonia tabernaemontana - Aмсония табернемонтана (Амсония), Apocynaceae" src="/sites/default/files/Amsonia tabernaemontana_0.jpg" style="margin-left:5px; padding-bottom:5px;" /> <div style="text-align:center;"> <h2><a href="http://zelena-prolet.com/Amsonia_sp_Amsonia_tabernaemontana_Amsoniya_tabernemontana" title="Amsonia sp.">Amsonia sp.</a></h2> сем. Apocynaceae<br /></div> <div style="text-align:center;"> Амсония</div> <div style="text-align:center;"> сорт: Amsonia tabernaemontana - Aмсония табернемонтана</div> <div style="text-align:center;"> налично</div> <div style="text-align:center;"><a href="http://zelena-prolet.com/Amsonia_sp_Amsonia_tabernaemontana_Amsoniya_tabernemontana"> Вижте още... </a> </div> </div> Средновисоки тревисти растения Растения, цъфтящи през пролетта и лятото Растения със сини цветове Tue, 09 Aug 2016 03:35:11 +0000 Alpina 792 at https://zelena-prolet.com Amsonia sp. https://zelena-prolet.com/Amsonia_sp_Amsonia_hubrichtii_Amsoniya_hubrihti <div class="content"> <img class="imagefield imagefield-field_variety_picture" align="left" width="100" height="100" alt="Amsonia sp. - сорт Amsonia hubrichtii - Амсония хубрихти (Амсония), Apocynaceae" title="Amsonia sp. - сорт Amsonia hubrichtii - Амсония хубрихти (Амсония), Apocynaceae" src="/sites/default/files/Amsonia hubrichtii.jpg" style="margin-left:5px; padding-bottom:5px;" /> <div style="text-align:center;"> <h2><a href="http://zelena-prolet.com/Amsonia_sp_Amsonia_hubrichtii_Amsoniya_hubrihti" title="Amsonia sp. ">Amsonia sp. </a></h2> сем. Apocynaceae<br /></div> <div style="text-align:center;"> Амсония</div> <div style="text-align:center;"> сорт: Amsonia hubrichtii - Амсония хубрихти</div> <div style="text-align:center;"> липсва</div> <div style="text-align:center;"><a href="http://zelena-prolet.com/Amsonia_sp_Amsonia_hubrichtii_Amsoniya_hubrihti"> Вижте още... </a> </div> </div> Средновисоки тревисти растения Растения, цъфтящи през пролетта и лятото Растения със сини цветове Tue, 09 Aug 2016 03:42:09 +0000 Alpina 793 at https://zelena-prolet.com Amsonia sp. https://zelena-prolet.com/Amsonia_sp_Amsonia_orientalis_Iztochna_amsoniya <div class="content"> <img class="imagefield imagefield-field_variety_picture" align="left" width="100" height="100" alt="Amsonia sp. - сорт Amsonia orientalis - Източна амсония (Амсония), Apocynaceae" title="Amsonia sp. - сорт Amsonia orientalis - Източна амсония (Амсония), Apocynaceae" src="/sites/default/files/Amsonia-orientalis.jpg" style="margin-left:5px; padding-bottom:5px;" /> <div style="text-align:center;"> <h2><a href="http://zelena-prolet.com/Amsonia_sp_Amsonia_orientalis_Iztochna_amsoniya" title="Amsonia sp.">Amsonia sp.</a></h2> сем. Apocynaceae<br /></div> <div style="text-align:center;"> Амсония</div> <div style="text-align:center;"> сорт: Amsonia orientalis - Източна амсония</div> <div style="text-align:center;"> налично</div> <div style="text-align:center;"><a href="http://zelena-prolet.com/Amsonia_sp_Amsonia_orientalis_Iztochna_amsoniya"> Вижте още... </a> </div> </div> Ниски тревисти растения Растения, цъфтящи през пролетта Растения със сини цветове Thu, 26 Jan 2017 14:20:39 +0000 Alpina 830 at https://zelena-prolet.com Aster dumosus https://zelena-prolet.com/Aster_dumosus_Woods_Blue <div class="content"> <img class="imagefield imagefield-field_variety_picture" align="left" width="100" height="100" alt="Aster dumosus - сорт Wood's Blue (Звездел, Астра храстовидна), Compositae, Asteraceae" title="Aster dumosus - сорт Wood's Blue (Звездел, Астра храстовидна), Compositae, Asteraceae" src="/sites/default/files/IMG_4152_0.JPG" style="margin-left:5px; padding-bottom:5px;" /> <div style="text-align:center;"> <h2><a href="http://zelena-prolet.com/Aster_dumosus_Woods_Blue" title="Aster dumosus">Aster dumosus</a></h2> сем. Compositae, Asteraceae<br /></div> <div style="text-align:center;"> Звездел, Астра храстовидна</div> <div style="text-align:center;"> сорт: Wood&#039;s Blue</div> <div style="text-align:center;"> налично</div> <div style="text-align:center;"><a href="http://zelena-prolet.com/Aster_dumosus_Woods_Blue"> Вижте още... </a> </div> </div> Ниски тревисти растения Растения, цъфтящи през лятото и есента Растения със сини цветове Sun, 23 Oct 2011 19:32:18 +0000 Alpina 330 at https://zelena-prolet.com Baptisia australis https://zelena-prolet.com/Baptisia_australis_OSNOVEN_VID <div class="content"> <img class="imagefield imagefield-field_variety_picture" align="left" width="100" height="100" alt="Baptisia australis - сорт ОСНОВЕН ВИД (Баптизия), Fabaceae" title="Baptisia australis - сорт ОСНОВЕН ВИД (Баптизия), Fabaceae" src="/sites/default/files/Baptisia australis_0.jpg" style="margin-left:5px; padding-bottom:5px;" /> <div style="text-align:center;"> <h2><a href="http://zelena-prolet.com/Baptisia_australis_OSNOVEN_VID" title="Baptisia australis">Baptisia australis</a></h2> сем. Fabaceae<br /></div> <div style="text-align:center;"> Баптизия</div> <div style="text-align:center;"> сорт: ОСНОВЕН ВИД </div> <div style="text-align:center;"> налично</div> <div style="text-align:center;"><a href="http://zelena-prolet.com/Baptisia_australis_OSNOVEN_VID"> Вижте още... </a> </div> </div> Високи тревисти растения Растения, цъфтящи през пролетта Растения със сини цветове Tue, 16 Aug 2016 18:07:02 +0000 Alpina 800 at https://zelena-prolet.com Brunnera macrophylla https://zelena-prolet.com/Brunnera_macrophylla_DIANES_GOLD <div class="content"> <img class="imagefield imagefield-field_variety_picture" align="left" width="100" height="100" alt="Brunnera macrophylla - сорт DIANE'S GOLD (Брунера едролистна, Многогодишна незабравка, Кавказка незабравка ), Boraginaceae" title="Brunnera macrophylla - сорт DIANE'S GOLD (Брунера едролистна, Многогодишна незабравка, Кавказка незабравка ), Boraginaceae" src="/sites/default/files/Brunnera Diane's Gold.jpg" style="margin-left:5px; padding-bottom:5px;" /> <div style="text-align:center;"> <h2><a href="http://zelena-prolet.com/Brunnera_macrophylla_DIANES_GOLD" title="Brunnera macrophylla">Brunnera macrophylla</a></h2> сем. Boraginaceae<br /></div> <div style="text-align:center;"> Брунера едролистна, Многогодишна незабравка, Кавказка незабравка </div> <div style="text-align:center;"> сорт: DIANE&#039;S GOLD</div> <div style="text-align:center;"> липсва</div> <div style="text-align:center;"><a href="http://zelena-prolet.com/Brunnera_macrophylla_DIANES_GOLD"> Вижте още... </a> </div> </div> Ниски тревисти растения Растения, цъфтящи през пролетта Листно-декоративни растения Растения със сини цветове Sat, 28 May 2016 18:51:11 +0000 Alpina 765 at https://zelena-prolet.com Brunnera macrophylla https://zelena-prolet.com/Brunnera_macrophylla_OSNOVEN_VID <div class="content"> <img class="imagefield imagefield-field_variety_picture" align="left" width="100" height="100" alt="Brunnera macrophylla - сорт ОСНОВЕН ВИД (Брунера едролистна, Многогодишна незабравка, Кавказка незабравка), Boraginaceae" title="Brunnera macrophylla - сорт ОСНОВЕН ВИД (Брунера едролистна, Многогодишна незабравка, Кавказка незабравка), Boraginaceae" src="/sites/default/files/Brunnera_macrophylla_0.jpg" style="margin-left:5px; padding-bottom:5px;" /> <div style="text-align:center;"> <h2><a href="http://zelena-prolet.com/Brunnera_macrophylla_OSNOVEN_VID" title="Brunnera macrophylla">Brunnera macrophylla</a></h2> сем. Boraginaceae<br /></div> <div style="text-align:center;"> Брунера едролистна, Многогодишна незабравка, Кавказка незабравка</div> <div style="text-align:center;"> сорт: ОСНОВЕН ВИД</div> <div style="text-align:center;"> налично</div> <div style="text-align:center;"><a href="http://zelena-prolet.com/Brunnera_macrophylla_OSNOVEN_VID"> Вижте още... </a> </div> </div> Ниски тревисти растения Растения, цъфтящи през пролетта Растения със сини цветове Sat, 23 Jun 2012 18:03:25 +0000 Alpina 442 at https://zelena-prolet.com Brunnera macrophylla https://zelena-prolet.com/Brunnera_macrophylla_SILVER_HEART_0 <div class="content"> <img class="imagefield imagefield-field_variety_picture" align="left" width="100" height="100" alt="Brunnera macrophylla - сорт SILVER HEART (Брунера едролистна, Многогодишна незабравка, Кавказка незабравка), Boraginaceae" title="Brunnera macrophylla - сорт SILVER HEART (Брунера едролистна, Многогодишна незабравка, Кавказка незабравка), Boraginaceae" src="/sites/default/files/Brunnera_Jack_Frost_0.jpg" style="margin-left:5px; padding-bottom:5px;" /> <div style="text-align:center;"> <h2><a href="http://zelena-prolet.com/Brunnera_macrophylla_SILVER_HEART_0" title="Brunnera macrophylla">Brunnera macrophylla</a></h2> сем. Boraginaceae<br /></div> <div style="text-align:center;"> Брунера едролистна, Многогодишна незабравка, Кавказка незабравка</div> <div style="text-align:center;"> сорт: SILVER HEART</div> <div style="text-align:center;"> налично</div> <div style="text-align:center;"><a href="http://zelena-prolet.com/Brunnera_macrophylla_SILVER_HEART_0"> Вижте още... </a> </div> </div> Ниски тревисти растения Растения, цъфтящи през пролетта Листно-декоративни растения Растения със сини цветове Листно-декоративни растения Sat, 23 Jun 2012 18:07:39 +0000 Alpina 443 at https://zelena-prolet.com Brunnera macrophylla https://zelena-prolet.com/Brunnera_macrophylla_SEA_HEART <div class="content"> <img class="imagefield imagefield-field_variety_picture" align="left" width="100" height="100" alt="Brunnera macrophylla - сорт SЕА HEART (Брунера едролистна, Многогодишна незабравка, Кавказка незабравка), Saxifragaceae" title="Brunnera macrophylla - сорт SЕА HEART (Брунера едролистна, Многогодишна незабравка, Кавказка незабравка), Saxifragaceae" src="/sites/default/files/Brunnera_Looking_Glass.jpg" style="margin-left:5px; padding-bottom:5px;" /> <div style="text-align:center;"> <h2><a href="http://zelena-prolet.com/Brunnera_macrophylla_SEA_HEART" title="Brunnera macrophylla">Brunnera macrophylla</a></h2> сем. Saxifragaceae<br /></div> <div style="text-align:center;"> Брунера едролистна, Многогодишна незабравка, Кавказка незабравка</div> <div style="text-align:center;"> сорт: SЕА HEART</div> <div style="text-align:center;"> липсва</div> <div style="text-align:center;"><a href="http://zelena-prolet.com/Brunnera_macrophylla_SEA_HEART"> Вижте още... </a> </div> </div> Ниски тревисти растения Растения, цъфтящи през пролетта Листно-декоративни растения Растения със сини цветове Листно-декоративни растения Sat, 23 Jun 2012 18:11:01 +0000 Alpina 444 at https://zelena-prolet.com Campanula carpatica https://zelena-prolet.com/Campanula_carpatica_Blue <div class="content"> <img class="imagefield imagefield-field_variety_picture" align="left" width="100" height="100" alt="Campanula carpatica - сорт Blue (Карпатска камбанка), Campanulaceae" title="Campanula carpatica - сорт Blue (Карпатска камбанка), Campanulaceae" src="/sites/default/files/Campanula carpatica.jpg" style="margin-left:5px; padding-bottom:5px;" /> <div style="text-align:center;"> <h2><a href="http://zelena-prolet.com/Campanula_carpatica_Blue" title="Campanula carpatica">Campanula carpatica</a></h2> сем. Campanulaceae<br /></div> <div style="text-align:center;"> Карпатска камбанка</div> <div style="text-align:center;"> сорт: Blue</div> <div style="text-align:center;"> налично</div> <div style="text-align:center;"><a href="http://zelena-prolet.com/Campanula_carpatica_Blue"> Вижте още... </a> </div> </div> Ниски тревисти растения Растения, цъфтящи през лятото Растения със сини цветове Mon, 08 Jul 2013 11:30:41 +0000 Alpina 578 at https://zelena-prolet.com Campanula fenestrellata https://zelena-prolet.com/Campanula_fenestrellata <div class="content"> <img class="imagefield imagefield-field_plant_picture" align="left" width="100" height="100" alt="Campanula fenestrellata_Камбанка адриатическа__Campanulaceae" title="Campanula fenestrellata_Камбанка адриатическа__Campanulaceae" src="/sites/default/files/Campanula fenestrellata.jpg" style="margin-left:5px; padding-bottom:5px;" /> <div style="text-align:center;"> <h2><a href="http://zelena-prolet.com/Campanula_fenestrellata" title="Campanula fenestrellata">Campanula fenestrellata</a></h2> сем. Campanulaceae<br /></div> <div style="text-align:center;"> Камбанка адриатическа</div> <div style="text-align:center;"> </div> <div style="text-align:center;"> налично</div> <div style="text-align:center;"><a href="http://zelena-prolet.com/Campanula_fenestrellata"> Вижте още... </a> </div> </div> Растения за алпинеуми и скални кътове Многогодишни цветя Ниски тревисти растения Растения, цъфтящи през лятото Растения със сини цветове Растения за слънце Растения за полусянка Растения за сухи и дренирани места Растения за умерено влажни места Tue, 18 Dec 2012 14:30:03 +0000 Alpina 528 at https://zelena-prolet.com Campanula garganica https://zelena-prolet.com/Campanula_garganica <div class="content"> <img class="imagefield imagefield-field_plant_picture" align="left" width="100" height="100" alt="" title="" src="/sites/default/files/imagefield_default_images/NoPlantPicture.jpg" style="margin-left:5px; padding-bottom:5px;" /> <div style="text-align:center;"> <h2><a href="http://zelena-prolet.com/Campanula_garganica" title="Campanula garganica">Campanula garganica</a></h2> сем. Campanulaceae<br /></div> <div style="text-align:center;"> Кампанула, Камбанка гарганска</div> <div style="text-align:center;"> </div> <div style="text-align:center;"> налично</div> <div style="text-align:center;"><a href="http://zelena-prolet.com/Campanula_garganica"> Вижте още... </a> </div> </div> Растения за алпинеуми и скални кътове Ниски тревисти растения Растения, цъфтящи през лятото Растения със сини цветове Растения за слънце Растения за полусянка Растения за сухи и дренирани места Tue, 02 Mar 2010 13:12:44 +0000 Alpina 32 at https://zelena-prolet.com Campanula isophylla https://zelena-prolet.com/Campanula_isophylla_BLUE_SINYa <div class="content"> <img class="imagefield imagefield-field_variety_picture" align="left" width="100" height="100" alt="Campanula isophylla - сорт BLUE - СИНЯ (Кампанула балконска, Витлеемска звезда), Campanulaceae" title="Campanula isophylla - сорт BLUE - СИНЯ (Кампанула балконска, Витлеемска звезда), Campanulaceae" src="/sites/default/files/Campanula isophylla Blue.jpg" style="margin-left:5px; padding-bottom:5px;" /> <div style="text-align:center;"> <h2><a href="http://zelena-prolet.com/Campanula_isophylla_BLUE_SINYa" title="Campanula isophylla ">Campanula isophylla </a></h2> сем. Campanulaceae<br /></div> <div style="text-align:center;"> Кампанула балконска, Витлеемска звезда</div> <div style="text-align:center;"> сорт: BLUE - СИНЯ</div> <div style="text-align:center;"> налично</div> <div style="text-align:center;"><a href="http://zelena-prolet.com/Campanula_isophylla_BLUE_SINYa"> Вижте още... </a> </div> </div> Ниски тревисти растения Стелещи се растения Растения, цъфтящи през лятото Растения със сини цветове Wed, 24 Jun 2020 05:04:23 +0000 Alpina 890 at https://zelena-prolet.com