Растения за полусянка https://zelena-prolet.com/Rasteniya_za_polusyanka/all bg Abies concolor https://zelena-prolet.com/Abies_concolor <div class="content"> <img class="imagefield imagefield-field_plant_picture" align="left" width="100" height="100" alt="Abies concolor_Конколорка, Едноцветна ела, Сребриста ела__Pinaceae" title="Abies concolor_Конколорка, Едноцветна ела, Сребриста ела__Pinaceae" src="/sites/default/files/imagefield_default_images/NoPlantPicture.jpg" style="margin-left:5px; padding-bottom:5px;" /> <div style="text-align:center;"> <h2><a href="http://zelena-prolet.com/Abies_concolor" title="Abies concolor">Abies concolor</a></h2> сем. Pinaceae<br /></div> <div style="text-align:center;"> Конколорка, Едноцветна ела, Сребриста ела</div> <div style="text-align:center;"> </div> <div style="text-align:center;"> липсва</div> <div style="text-align:center;"><a href="http://zelena-prolet.com/Abies_concolor"> Вижте още... </a> </div> </div> Вечнозелени широколистни и иглолистни дървета и храсти Дървета Листно-декоративни растения Други Растения за слънце Растения за полусянка Растения за умерено влажни места Растения за влажни места Thu, 01 Apr 2010 18:40:17 +0000 Alpina 161 at https://zelena-prolet.com Acanthus sp. https://zelena-prolet.com/Acanthus_sp <div class="content"><img class="imagefield imagefield-field_plant_picture" align="left" width="100" height="100" alt="Acanthus sp. (Акантус, Страшник) - сем. Acanthaceae" title="Acanthus sp. (Акантус, Страшник) - сем. Acanthaceae" src="/sites/default/files/Acanthus mollis.jpg" style="margin-left:5px; padding-bottom:5px;" /> <div style="text-align:center;"> <h2><a href="http://zelena-prolet.com/Acanthus_sp" title="Acanthus sp.">Acanthus sp.</a></h2> <div class="field-item">сем. Acanthaceae</div> <div class="field-item">Акантус, Страшник</div> </div> <div style="text-align:center;"><a href="http://zelena-prolet.com/Acanthus_sp"> Вижте още... </a> </div> </div> Многогодишни цветя Растения за слънце Растения за полусянка Растения за сянка Растения за сухи и дренирани места Растения за умерено влажни места Sat, 30 Jun 2018 07:06:07 +0000 Alpina 861 at https://zelena-prolet.com Acer ginnala https://zelena-prolet.com/Acer_ginnala <div class="content"> <img class="imagefield imagefield-field_plant_picture" align="left" width="100" height="100" alt="Acer ginnala_Явор гинала, женски явор__Aceraceae" title="Acer ginnala_Явор гинала, женски явор__Aceraceae" src="/sites/default/files/imagefield_default_images/NoPlantPicture.jpg" style="margin-left:5px; padding-bottom:5px;" /> <div style="text-align:center;"> <h2><a href="http://zelena-prolet.com/Acer_ginnala" title="Acer ginnala">Acer ginnala</a></h2> сем. Aceraceae<br /></div> <div style="text-align:center;"> Явор гинала, женски явор</div> <div style="text-align:center;"> </div> <div style="text-align:center;"> липсва</div> <div style="text-align:center;"><a href="http://zelena-prolet.com/Acer_ginnala"> Вижте още... </a> </div> </div> Листопадни и цъфтящи дървета и храсти Храсти Дървета Растения, цъфтящи през пролетта Растения с жълти цветове Растения за слънце Растения за полусянка Растения за умерено влажни места Растения за влажни места Tue, 02 Mar 2010 18:45:28 +0000 Alpina 40 at https://zelena-prolet.com Acer palmatum https://zelena-prolet.com/Acer_palmatum <div class="content"><img class="imagefield imagefield-field_plant_picture" align="left" width="100" height="100" alt="Acer palmatum (Явор палмолистен, Японски клен) - сем. Aceraceae" title="Acer palmatum (Явор палмолистен, Японски клен) - сем. Aceraceae" src="/sites/default/files/imagefield_default_images/NoPlantPicture.jpg" style="margin-left:5px; padding-bottom:5px;" /> <div style="text-align:center;"> <h2><a href="http://zelena-prolet.com/Acer_palmatum" title="Acer palmatum">Acer palmatum</a></h2> <div class="field-item">сем. Aceraceae</div> <div class="field-item">Явор палмолистен, Японски клен</div> </div> <div style="text-align:center;"><a href="http://zelena-prolet.com/Acer_palmatum"> Вижте още... </a> </div> </div> Листопадни и цъфтящи дървета и храсти Растения за слънце Растения за полусянка Растения за умерено влажни места Sun, 15 Jul 2018 12:36:01 +0000 Alpina 871 at https://zelena-prolet.com Acer pseudoplatanus https://zelena-prolet.com/Acer_pseudoplatanus <div class="content"> <img class="imagefield imagefield-field_plant_picture" align="left" width="100" height="100" alt="Acer pseudoplatanus_Обикновен явор__Aceraceae" title="Acer pseudoplatanus_Обикновен явор__Aceraceae" src="/sites/default/files/imagefield_default_images/NoPlantPicture.jpg" style="margin-left:5px; padding-bottom:5px;" /> <div style="text-align:center;"> <h2><a href="http://zelena-prolet.com/Acer_pseudoplatanus" title="Acer pseudoplatanus">Acer pseudoplatanus</a></h2> сем. Aceraceae<br /></div> <div style="text-align:center;"> Обикновен явор</div> <div style="text-align:center;"> </div> <div style="text-align:center;"> липсва</div> <div style="text-align:center;"><a href="http://zelena-prolet.com/Acer_pseudoplatanus"> Вижте още... </a> </div> </div> Листопадни и цъфтящи дървета и храсти Дървета Растения, цъфтящи през пролетта Растения с жълти цветове Растения за слънце Растения за полусянка Растения за умерено влажни места Растения за влажни места Tue, 02 Mar 2010 18:20:27 +0000 Alpina 39 at https://zelena-prolet.com Acer saccharinum, syn. Acer dasycarpum https://zelena-prolet.com/Acer_saccharinum_syn_Acer_dasycarpum <div class="content"> <img class="imagefield imagefield-field_plant_picture" align="left" width="100" height="100" alt="Acer saccharinum, syn. Acer dasycarpum_сребърен клен, канадски клен__Aceraceae" title="Acer saccharinum, syn. Acer dasycarpum_сребърен клен, канадски клен__Aceraceae" src="/sites/default/files/imagefield_default_images/NoPlantPicture.jpg" style="margin-left:5px; padding-bottom:5px;" /> <div style="text-align:center;"> <h2><a href="http://zelena-prolet.com/Acer_saccharinum_syn_Acer_dasycarpum" title="Acer saccharinum, syn. Acer dasycarpum">Acer saccharinum, syn. Acer dasycarpum</a></h2> сем. Aceraceae<br /></div> <div style="text-align:center;"> сребърен клен, канадски клен</div> <div style="text-align:center;"> </div> <div style="text-align:center;"> липсва</div> <div style="text-align:center;"><a href="http://zelena-prolet.com/Acer_saccharinum_syn_Acer_dasycarpum"> Вижте още... </a> </div> </div> Листопадни и цъфтящи дървета и храсти Дървета Растения, цъфтящи през зимата Растения с червени цветове Растения за слънце Растения за полусянка Растения за умерено влажни места Растения за влажни места Tue, 02 Mar 2010 19:16:31 +0000 Alpina 41 at https://zelena-prolet.com Aconitum napellus https://zelena-prolet.com/Aconitum_napellus <div class="content"> <img class="imagefield imagefield-field_plant_picture" align="left" width="100" height="100" alt="Aconitum napellus_Самакитка, Аконитум__Ranunculaceae" title="Aconitum napellus_Самакитка, Аконитум__Ranunculaceae" src="/sites/default/files/Aconitum napellus.jpg" style="margin-left:5px; padding-bottom:5px;" /> <div style="text-align:center;"> <h2><a href="http://zelena-prolet.com/Aconitum_napellus" title="Aconitum napellus">Aconitum napellus</a></h2> сем. Ranunculaceae<br /></div> <div style="text-align:center;"> Самакитка, Аконитум</div> <div style="text-align:center;"> </div> <div style="text-align:center;"> липсва</div> <div style="text-align:center;"><a href="http://zelena-prolet.com/Aconitum_napellus"> Вижте още... </a> </div> </div> Многогодишни цветя Високи тревисти растения Растения, цъфтящи през лятото и есента Растения с лилави цветове Растения за полусянка Растения за сянка Растения за умерено влажни места Thu, 27 Oct 2011 16:17:38 +0000 Alpina 343 at https://zelena-prolet.com Actaea simplex (Cimicifuga simplex) https://zelena-prolet.com/Actaea_simplex_Cimicifuga_simplex <div class="content"> <img class="imagefield imagefield-field_plant_picture" align="left" width="100" height="100" alt="Actaea simplex (Cimicifuga simplex) _Актея, Цимицифуга_Black Negligee_Ranunculaceae" title="Actaea simplex (Cimicifuga simplex) _Актея, Цимицифуга_Black Negligee_Ranunculaceae" src="/sites/default/files/Actaea Black Negligee.jpg" style="margin-left:5px; padding-bottom:5px;" /> <div style="text-align:center;"> <h2><a href="http://zelena-prolet.com/Actaea_simplex_Cimicifuga_simplex" title="Actaea simplex (Cimicifuga simplex) ">Actaea simplex (Cimicifuga simplex) </a></h2> сем. Ranunculaceae<br /></div> <div style="text-align:center;"> Актея, Цимицифуга</div> <div style="text-align:center;"> Сорт: Black Negligee</div> <div style="text-align:center;"> липсва</div> <div style="text-align:center;"><a href="http://zelena-prolet.com/Actaea_simplex_Cimicifuga_simplex"> Вижте още... </a> </div> </div> Многогодишни цветя Високи тревисти растения Растения, цъфтящи през лятото и есента Листно-декоративни растения Растения с бели цветове Листно-декоративни растения Растения за полусянка Растения за сянка Растения за умерено влажни места Растения за влажни места Sat, 05 Mar 2016 03:49:47 +0000 Alpina 736 at https://zelena-prolet.com Aegopodium podagraria Variegatum https://zelena-prolet.com/Aegopodium_podagraria_Variegatum <div class="content"> <img class="imagefield imagefield-field_plant_picture" align="left" width="100" height="100" alt="Aegopodium podagraria Variegatum_Егоподиум пъстролистен_Variegatum_Apiaceae" title="Aegopodium podagraria Variegatum_Егоподиум пъстролистен_Variegatum_Apiaceae" src="/sites/default/files/Aegopodium podagraria Variegatum.jpg" style="margin-left:5px; padding-bottom:5px;" /> <div style="text-align:center;"> <h2><a href="http://zelena-prolet.com/Aegopodium_podagraria_Variegatum" title="Aegopodium podagraria Variegatum">Aegopodium podagraria Variegatum</a></h2> сем. Apiaceae<br /></div> <div style="text-align:center;"> Егоподиум пъстролистен</div> <div style="text-align:center;"> Сорт: Variegatum</div> <div style="text-align:center;"> налично</div> <div style="text-align:center;"><a href="http://zelena-prolet.com/Aegopodium_podagraria_Variegatum"> Вижте още... </a> </div> </div> Многогодишни цветя Ниски тревисти растения Листно-декоративни растения Листно-декоративни растения Растения за полусянка Растения за сянка Растения за сухи и дренирани места Растения за умерено влажни места Sun, 13 Mar 2016 15:09:15 +0000 Alpina 747 at https://zelena-prolet.com Ajania pacifica (Chrysanthemum pacificum, Dendranthema pacificum) https://zelena-prolet.com/Ajania_pacifica_Chrysanthemum_pacificum_Dendranthema_pacificum <div class="content"> <img class="imagefield imagefield-field_plant_picture" align="left" width="100" height="100" alt="Ajania pacifica (Chrysanthemum pacificum, Dendranthema pacificum)_Аяния__Compositae, Asteraceae" title="Ajania pacifica (Chrysanthemum pacificum, Dendranthema pacificum)_Аяния__Compositae, Asteraceae" src="/sites/default/files/Ajania.jpg" style="margin-left:5px; padding-bottom:5px;" /> <div style="text-align:center;"> <h2><a href="http://zelena-prolet.com/Ajania_pacifica_Chrysanthemum_pacificum_Dendranthema_pacificum" title="Ajania pacifica (Chrysanthemum pacificum, Dendranthema pacificum)">Ajania pacifica (Chrysanthemum pacificum, Dendranthema pacificum)</a></h2> сем. Compositae, Asteraceae<br /></div> <div style="text-align:center;"> Аяния</div> <div style="text-align:center;"> </div> <div style="text-align:center;"> липсва</div> <div style="text-align:center;"><a href="http://zelena-prolet.com/Ajania_pacifica_Chrysanthemum_pacificum_Dendranthema_pacificum"> Вижте още... </a> </div> </div> Многогодишни цветя Ниски тревисти растения Стелещи се растения Растения, цъфтящи през есента Листно-декоративни растения Растения с жълти цветове Листно-декоративни растения Растения за слънце Растения за полусянка Растения за сухи и дренирани места Растения за умерено влажни места Sun, 26 Aug 2012 19:47:01 +0000 Alpina 497 at https://zelena-prolet.com Ajuga reptans - сортове https://zelena-prolet.com/Ajuga_reptans_sortove <div class="content"><img class="imagefield imagefield-field_plant_picture" align="left" width="100" height="100" alt="Ajuga reptans - сортове (Пълзящо срещниче, Аюга) - сем. Labiatae , Lamiaceae" title="Ajuga reptans - сортове (Пълзящо срещниче, Аюга) - сем. Labiatae , Lamiaceae" src="/sites/default/files/Ajuga_reptans_Atropurpurea_1.jpg" style="margin-left:5px; padding-bottom:5px;" /> <div style="text-align:center;"> <h2><a href="http://zelena-prolet.com/Ajuga_reptans_sortove" title="Ajuga reptans - сортове">Ajuga reptans - сортове</a></h2> <div class="field-item">сем. Labiatae , Lamiaceae</div> <div class="field-item">Пълзящо срещниче, Аюга</div> </div> <div style="text-align:center;"><a href="http://zelena-prolet.com/Ajuga_reptans_sortove"> Вижте още... </a> </div> </div> Почвопокривни растения Растения за полусянка Растения за сянка Растения за умерено влажни места Wed, 01 Aug 2012 16:38:43 +0000 Alpina 455 at https://zelena-prolet.com Akebia quinata https://zelena-prolet.com/Akebia_quinata <div class="content"> <img class="imagefield imagefield-field_plant_picture" align="left" width="100" height="100" alt="Akebia quinata_Акебия, шоколадова лоза__Lardizabalaceae" title="Akebia quinata_Акебия, шоколадова лоза__Lardizabalaceae" src="/sites/default/files/Acebia quinata.jpg" style="margin-left:5px; padding-bottom:5px;" /> <div style="text-align:center;"> <h2><a href="http://zelena-prolet.com/Akebia_quinata" title="Akebia quinata">Akebia quinata</a></h2> сем. Lardizabalaceae<br /></div> <div style="text-align:center;"> Акебия, шоколадова лоза</div> <div style="text-align:center;"> </div> <div style="text-align:center;"> налично</div> <div style="text-align:center;"><a href="http://zelena-prolet.com/Akebia_quinata"> Вижте още... </a> </div> </div> Увивни и катерливи растения Храсти Растения, цъфтящи през пролетта Растения с лилави цветове Листно-декоративни растения Растения за слънце Растения за полусянка Растения за сянка Растения за умерено влажни места Растения за влажни места Thu, 11 Jun 2020 04:05:09 +0000 Alpina 885 at https://zelena-prolet.com Alchemilla mollis https://zelena-prolet.com/Alchemilla_mollis <div class="content"> <img class="imagefield imagefield-field_plant_picture" align="left" width="100" height="100" alt="Alchemilla mollis_Алхемила, Шапиче__Rosaceae" title="Alchemilla mollis_Алхемила, Шапиче__Rosaceae" src="/sites/default/files/Alchemilla mollis.jpg" style="margin-left:5px; padding-bottom:5px;" /> <div style="text-align:center;"> <h2><a href="http://zelena-prolet.com/Alchemilla_mollis" title="Alchemilla mollis">Alchemilla mollis</a></h2> сем. Rosaceae<br /></div> <div style="text-align:center;"> Алхемила, Шапиче</div> <div style="text-align:center;"> </div> <div style="text-align:center;"> налично</div> <div style="text-align:center;"><a href="http://zelena-prolet.com/Alchemilla_mollis"> Вижте още... </a> </div> </div> Многогодишни цветя Ниски тревисти растения Растения, цъфтящи през лятото Листно-декоративни растения Растения с жълти цветове Листно-декоративни растения Растения за слънце Растения за полусянка Растения за умерено влажни места Растения за влажни места Sat, 06 Mar 2010 15:34:10 +0000 Alpina 55 at https://zelena-prolet.com Alisma plantago-aquatica https://zelena-prolet.com/Alisma_plantago_aquatica <div class="content"> <img class="imagefield imagefield-field_plant_picture" align="left" width="100" height="100" alt="Alisma plantago-aquatica_Ализма, Лаваница, Жаблек__Alismataceae" title="Alisma plantago-aquatica_Ализма, Лаваница, Жаблек__Alismataceae" src="/sites/default/files/Alisma__plantago_aquatica.jpg" style="margin-left:5px; padding-bottom:5px;" /> <div style="text-align:center;"> <h2><a href="http://zelena-prolet.com/Alisma_plantago_aquatica" title="Alisma plantago-aquatica">Alisma plantago-aquatica</a></h2> сем. Alismataceae<br /></div> <div style="text-align:center;"> Ализма, Лаваница, Жаблек</div> <div style="text-align:center;"> </div> <div style="text-align:center;"> липсва</div> <div style="text-align:center;"><a href="http://zelena-prolet.com/Alisma_plantago_aquatica"> Вижте още... </a> </div> </div> Водни и крайбрежни растения Средновисоки тревисти растения Растения, цъфтящи през лятото Растения с бели цветове Растения за слънце Растения за полусянка Крайбрежни растения Tue, 09 Mar 2010 09:15:00 +0000 Alpina 80 at https://zelena-prolet.com Amsonia sp. - видове https://zelena-prolet.com/Amsonia_sp_vidove <div class="content"><img class="imagefield imagefield-field_plant_picture" align="left" width="100" height="100" alt="Amsonia sp. - видове (Амсония) - сем. Apocynaceae" title="Amsonia sp. - видове (Амсония) - сем. Apocynaceae" src="/sites/default/files/Amsonia tabernaemontana.jpg" style="margin-left:5px; padding-bottom:5px;" /> <div style="text-align:center;"> <h2><a href="http://zelena-prolet.com/Amsonia_sp_vidove" title="Amsonia sp. - видове">Amsonia sp. - видове</a></h2> <div class="field-item">сем. Apocynaceae</div> <div class="field-item">Амсония</div> </div> <div style="text-align:center;"><a href="http://zelena-prolet.com/Amsonia_sp_vidove"> Вижте още... </a> </div> </div> Многогодишни цветя Растения за слънце Растения за полусянка Растения за умерено влажни места Tue, 09 Aug 2016 03:25:22 +0000 Alpina 791 at https://zelena-prolet.com