Вечнозелени широколистни и иглолистни дървета и храсти https://zelena-prolet.com/Vechnozeleni_shirokolistni_i_iglolistni_darveta_i_hrasti/all bg Abies concolor https://zelena-prolet.com/Abies_concolor <div class="content"> <img class="imagefield imagefield-field_plant_picture" align="left" width="100" height="100" alt="Abies concolor_Конколорка, Едноцветна ела, Сребриста ела__Pinaceae" title="Abies concolor_Конколорка, Едноцветна ела, Сребриста ела__Pinaceae" src="/sites/default/files/imagefield_default_images/NoPlantPicture.jpg" style="margin-left:5px; padding-bottom:5px;" /> <div style="text-align:center;"> <h2><a href="http://zelena-prolet.com/Abies_concolor" title="Abies concolor">Abies concolor</a></h2> сем. Pinaceae<br /></div> <div style="text-align:center;"> Конколорка, Едноцветна ела, Сребриста ела</div> <div style="text-align:center;"> </div> <div style="text-align:center;"> липсва</div> <div style="text-align:center;"><a href="http://zelena-prolet.com/Abies_concolor"> Вижте още... </a> </div> </div> Вечнозелени широколистни и иглолистни дървета и храсти Дървета Листно-декоративни растения Други Растения за слънце Растения за полусянка Растения за умерено влажни места Растения за влажни места Thu, 01 Apr 2010 18:40:17 +0000 Alpina 161 at https://zelena-prolet.com Aucuba japonica https://zelena-prolet.com/Aucuba_japonica <div class="content"> <img class="imagefield imagefield-field_plant_picture" align="left" width="100" height="100" alt="Aucuba japonica_Аукуба__Cornaceae" title="Aucuba japonica_Аукуба__Cornaceae" src="/sites/default/files/imagefield_default_images/NoPlantPicture.jpg" style="margin-left:5px; padding-bottom:5px;" /> <div style="text-align:center;"> <h2><a href="http://zelena-prolet.com/Aucuba_japonica" title="Aucuba japonica">Aucuba japonica</a></h2> сем. Cornaceae<br /></div> <div style="text-align:center;"> Аукуба</div> <div style="text-align:center;"> </div> <div style="text-align:center;"> липсва</div> <div style="text-align:center;"><a href="http://zelena-prolet.com/Aucuba_japonica"> Вижте още... </a> </div> </div> Вечнозелени широколистни и иглолистни дървета и храсти Храсти Листно-декоративни растения Други Растения за полусянка Растения за умерено влажни места Wed, 07 Oct 2020 04:38:03 +0000 Alpina 903 at https://zelena-prolet.com Biota orientalis (syn. Thuja orientalis) https://zelena-prolet.com/Biota_orientalis_syn_Thuja_orientalis <div class="content"> <img class="imagefield imagefield-field_plant_picture" align="left" width="100" height="100" alt="Biota orientalis (syn. Thuja orientalis)_Източна туя, биота, мазия_'Aurea Nana'_Cupressaceae" title="Biota orientalis (syn. Thuja orientalis)_Източна туя, биота, мазия_'Aurea Nana'_Cupressaceae" src="/sites/default/files/imagefield_default_images/NoPlantPicture.jpg" style="margin-left:5px; padding-bottom:5px;" /> <div style="text-align:center;"> <h2><a href="http://zelena-prolet.com/Biota_orientalis_syn_Thuja_orientalis" title="Biota orientalis (syn. Thuja orientalis)">Biota orientalis (syn. Thuja orientalis)</a></h2> сем. Cupressaceae<br /></div> <div style="text-align:center;"> Източна туя, биота, мазия</div> <div style="text-align:center;"> Сорт: &#039;Aurea Nana&#039;</div> <div style="text-align:center;"> липсва</div> <div style="text-align:center;"><a href="http://zelena-prolet.com/Biota_orientalis_syn_Thuja_orientalis"> Вижте още... </a> </div> </div> Вечнозелени широколистни и иглолистни дървета и храсти Храсти Листно-декоративни растения Листно-декоративни растения Растения за слънце Растения за умерено влажни места Sun, 25 Mar 2012 19:14:00 +0000 Alpina 384 at https://zelena-prolet.com Cedrus atlantica https://zelena-prolet.com/Cedrus_atlantica <div class="content"> <img class="imagefield imagefield-field_plant_picture" align="left" width="100" height="100" alt="Cedrus atlantica_Атласки кедър__Pinaceae" title="Cedrus atlantica_Атласки кедър__Pinaceae" src="/sites/default/files/Cedrus_atlantica.jpg" style="margin-left:5px; padding-bottom:5px;" /> <div style="text-align:center;"> <h2><a href="http://zelena-prolet.com/Cedrus_atlantica" title="Cedrus atlantica">Cedrus atlantica</a></h2> сем. Pinaceae<br /></div> <div style="text-align:center;"> Атласки кедър</div> <div style="text-align:center;"> </div> <div style="text-align:center;"> липсва</div> <div style="text-align:center;"><a href="http://zelena-prolet.com/Cedrus_atlantica"> Вижте още... </a> </div> </div> Вечнозелени широколистни и иглолистни дървета и храсти Дървета Листно-декоративни растения Други Растения за слънце Растения за сухи и дренирани места Растения за умерено влажни места Thu, 01 Apr 2010 19:00:07 +0000 Alpina 162 at https://zelena-prolet.com Chamaecyparis lawsoniana https://zelena-prolet.com/Chamaecyparis_lawsoniana <div class="content"> <img class="imagefield imagefield-field_plant_picture" align="left" width="100" height="100" alt="Chamaecyparis lawsoniana_Лавсонов лъжекипарис, лъжекипарис, хамеципарис__Cupressaceae" title="Chamaecyparis lawsoniana_Лавсонов лъжекипарис, лъжекипарис, хамеципарис__Cupressaceae" src="/sites/default/files/Chamaecyparis_lawsoniana.jpg" style="margin-left:5px; padding-bottom:5px;" /> <div style="text-align:center;"> <h2><a href="http://zelena-prolet.com/Chamaecyparis_lawsoniana" title="Chamaecyparis lawsoniana">Chamaecyparis lawsoniana</a></h2> сем. Cupressaceae<br /></div> <div style="text-align:center;"> Лавсонов лъжекипарис, лъжекипарис, хамеципарис</div> <div style="text-align:center;"> </div> <div style="text-align:center;"> липсва</div> <div style="text-align:center;"><a href="http://zelena-prolet.com/Chamaecyparis_lawsoniana"> Вижте още... </a> </div> </div> Вечнозелени широколистни и иглолистни дървета и храсти Дървета Листно-декоративни растения Други Растения за слънце Растения за полусянка Растения за умерено влажни места Sat, 29 Jan 2011 14:25:52 +0000 Alpina 228 at https://zelena-prolet.com Cotoneaster dammerii https://zelena-prolet.com/Cotoneaster_dammerii <div class="content"> <img class="imagefield imagefield-field_plant_picture" align="left" width="100" height="100" alt="Cotoneaster dammerii_Котонеастър__Rosaceae" title="Cotoneaster dammerii_Котонеастър__Rosaceae" src="/sites/default/files/Cotoneaster_dammeri.jpg" style="margin-left:5px; padding-bottom:5px;" /> <div style="text-align:center;"> <h2><a href="http://zelena-prolet.com/Cotoneaster_dammerii" title="Cotoneaster dammerii">Cotoneaster dammerii</a></h2> сем. Rosaceae<br /></div> <div style="text-align:center;"> Котонеастър</div> <div style="text-align:center;"> </div> <div style="text-align:center;"> налично</div> <div style="text-align:center;"><a href="http://zelena-prolet.com/Cotoneaster_dammerii"> Вижте още... </a> </div> </div> Растения за алпинеуми и скални кътове Вечнозелени широколистни и иглолистни дървета и храсти Почвопокривни растения Стелещи се растения Храсти Растения, цъфтящи през пролетта Растения с бели цветове Растения за слънце Растения за полусянка Растения за сухи и дренирани места Растения за умерено влажни места Sun, 10 Oct 2010 12:36:42 +0000 Alpina 197 at https://zelena-prolet.com Cotoneaster microphylla https://zelena-prolet.com/Cotoneaster_microphylla <div class="content"> <img class="imagefield imagefield-field_plant_picture" align="left" width="100" height="100" alt="Cotoneaster microphylla_Дребнолистен котонеастър__Rosaceae" title="Cotoneaster microphylla_Дребнолистен котонеастър__Rosaceae" src="/sites/default/files/Cotoneaster_microphylla_1.jpg" style="margin-left:5px; padding-bottom:5px;" /> <div style="text-align:center;"> <h2><a href="http://zelena-prolet.com/Cotoneaster_microphylla" title="Cotoneaster microphylla">Cotoneaster microphylla</a></h2> сем. Rosaceae<br /></div> <div style="text-align:center;"> Дребнолистен котонеастър</div> <div style="text-align:center;"> </div> <div style="text-align:center;"> след 15 май</div> <div style="text-align:center;"><a href="http://zelena-prolet.com/Cotoneaster_microphylla"> Вижте още... </a> </div> </div> Растения за алпинеуми и скални кътове Вечнозелени широколистни и иглолистни дървета и храсти Почвопокривни растения Стелещи се растения Храсти Растения, цъфтящи през пролетта Растения с бели цветове Растения за слънце Растения за сухи и дренирани места Растения за умерено влажни места Tue, 12 Oct 2010 19:39:48 +0000 Alpina 201 at https://zelena-prolet.com Erica carnea https://zelena-prolet.com/Erica_carnea <div class="content"> <img class="imagefield imagefield-field_plant_picture" align="left" width="100" height="100" alt="Erica carnea_Ерика_Rosea_Ericaceae" title="Erica carnea_Ерика_Rosea_Ericaceae" src="/sites/default/files/Erica carnea ALBA.jpg" style="margin-left:5px; padding-bottom:5px;" /> <div style="text-align:center;"> <h2><a href="http://zelena-prolet.com/Erica_carnea" title="Erica carnea">Erica carnea</a></h2> сем. Ericaceae<br /></div> <div style="text-align:center;"> Ерика</div> <div style="text-align:center;"> Сорт: Rosea</div> <div style="text-align:center;"> налично</div> <div style="text-align:center;"><a href="http://zelena-prolet.com/Erica_carnea"> Вижте още... </a> </div> </div> Растения за алпинеуми и скални кътове Вечнозелени широколистни и иглолистни дървета и храсти Храсти Растения, цъфтящи през пролетта Растения, цъфтящи през зимата Растения с бели цветове Растения за слънце Растения за полусянка Растения за умерено влажни места Wed, 09 Feb 2011 15:20:46 +0000 Alpina 242 at https://zelena-prolet.com Euonymus sp. - сортове https://zelena-prolet.com/Euonymus_sp_sortove <div class="content"><img class="imagefield imagefield-field_plant_picture" align="left" width="100" height="100" alt="Euonymus sp. - сортове (Евонимус ) - сем. Celastraceae" title="Euonymus sp. - сортове (Евонимус ) - сем. Celastraceae" src="/sites/default/files/Euonymus_Emerald_Gayetii.jpg" style="margin-left:5px; padding-bottom:5px;" /> <div style="text-align:center;"> <h2><a href="http://zelena-prolet.com/Euonymus_sp_sortove" title="Euonymus sp. - сортове">Euonymus sp. - сортове</a></h2> <div class="field-item">сем. Celastraceae</div> <div class="field-item">Евонимус </div> </div> <div style="text-align:center;"><a href="http://zelena-prolet.com/Euonymus_sp_sortove"> Вижте още... </a> </div> </div> Вечнозелени широколистни и иглолистни дървета и храсти Почвопокривни растения Растения за слънце Растения за полусянка Растения за умерено влажни места Mon, 14 May 2012 19:50:53 +0000 Alpina 420 at https://zelena-prolet.com Hebe pinguifolia, Hebe topiaria https://zelena-prolet.com/Hebe_pinguifolia_Hebe_topiaria <div class="content"> <img class="imagefield imagefield-field_plant_picture" align="left" width="100" height="100" alt="Hebe pinguifolia, Hebe topiaria_Хебе дебелолистно_Sutherlandii_Scrophulariaceae" title="Hebe pinguifolia, Hebe topiaria_Хебе дебелолистно_Sutherlandii_Scrophulariaceae" src="/sites/default/files/Hebe.jpg" style="margin-left:5px; padding-bottom:5px;" /> <div style="text-align:center;"> <h2><a href="http://zelena-prolet.com/Hebe_pinguifolia_Hebe_topiaria" title="Hebe pinguifolia, Hebe topiaria">Hebe pinguifolia, Hebe topiaria</a></h2> сем. Scrophulariaceae<br /></div> <div style="text-align:center;"> Хебе дебелолистно</div> <div style="text-align:center;"> Сорт: Sutherlandii</div> <div style="text-align:center;"> липсва</div> <div style="text-align:center;"><a href="http://zelena-prolet.com/Hebe_pinguifolia_Hebe_topiaria"> Вижте още... </a> </div> </div> Растения за алпинеуми и скални кътове Вечнозелени широколистни и иглолистни дървета и храсти Храсти Растения, цъфтящи през пролетта и лятото Растения с бели цветове Растения за слънце Растения за сухи и дренирани места Растения за умерено влажни места Sun, 10 Oct 2010 15:21:45 +0000 Alpina 199 at https://zelena-prolet.com Juniperus sabina https://zelena-prolet.com/Juniperus_sabina <div class="content"> <img class="imagefield imagefield-field_plant_picture" align="left" width="100" height="100" alt="Juniperus sabina_казашка хвойна, сабина__Cupressaceae" title="Juniperus sabina_казашка хвойна, сабина__Cupressaceae" src="/sites/default/files/imagefield_default_images/NoPlantPicture.jpg" style="margin-left:5px; padding-bottom:5px;" /> <div style="text-align:center;"> <h2><a href="http://zelena-prolet.com/Juniperus_sabina" title="Juniperus sabina">Juniperus sabina</a></h2> сем. Cupressaceae<br /></div> <div style="text-align:center;"> казашка хвойна, сабина</div> <div style="text-align:center;"> </div> <div style="text-align:center;"> налично</div> <div style="text-align:center;"><a href="http://zelena-prolet.com/Juniperus_sabina"> Вижте още... </a> </div> </div> Вечнозелени широколистни и иглолистни дървета и храсти Стелещи се растения Листно-декоративни растения Листно-декоративни растения Растения за слънце Растения за сухи и дренирани места Растения за умерено влажни места Thu, 05 Sep 2013 18:17:52 +0000 Alpina 611 at https://zelena-prolet.com Juniperus squamata - сортове https://zelena-prolet.com/Juniperus_squamata_sortove <div class="content"><img class="imagefield imagefield-field_plant_picture" align="left" width="100" height="100" alt="Juniperus squamata - сортове (Хвойна) - сем. Cupressaceae" title="Juniperus squamata - сортове (Хвойна) - сем. Cupressaceae" src="/sites/default/files/Juniperus_squamata_Maery.jpg" style="margin-left:5px; padding-bottom:5px;" /> <div style="text-align:center;"> <h2><a href="http://zelena-prolet.com/Juniperus_squamata_sortove" title="Juniperus squamata - сортове">Juniperus squamata - сортове</a></h2> <div class="field-item">сем. Cupressaceae</div> <div class="field-item">Хвойна</div> </div> <div style="text-align:center;"><a href="http://zelena-prolet.com/Juniperus_squamata_sortove"> Вижте още... </a> </div> </div> Вечнозелени широколистни и иглолистни дървета и храсти Растения за слънце Растения за сухи и дренирани места Растения за умерено влажни места Fri, 12 Jul 2013 14:14:50 +0000 Alpina 590 at https://zelena-prolet.com Larix kaempferi, syn. Larix leptolepis https://zelena-prolet.com/Larix_kaempferi_syn_Larix_leptolepis <div class="content"> <img class="imagefield imagefield-field_plant_picture" align="left" width="100" height="100" alt="Larix kaempferi, syn. Larix leptolepis_Японска лиственица__Pinaceae" title="Larix kaempferi, syn. Larix leptolepis_Японска лиственица__Pinaceae" src="/sites/default/files/imagefield_default_images/NoPlantPicture.jpg" style="margin-left:5px; padding-bottom:5px;" /> <div style="text-align:center;"> <h2><a href="http://zelena-prolet.com/Larix_kaempferi_syn_Larix_leptolepis" title="Larix kaempferi, syn. Larix leptolepis">Larix kaempferi, syn. Larix leptolepis</a></h2> сем. Pinaceae<br /></div> <div style="text-align:center;"> Японска лиственица</div> <div style="text-align:center;"> </div> <div style="text-align:center;"> налично</div> <div style="text-align:center;"><a href="http://zelena-prolet.com/Larix_kaempferi_syn_Larix_leptolepis"> Вижте още... </a> </div> </div> Вечнозелени широколистни и иглолистни дървета и храсти Дървета Растения, цъфтящи през пролетта Листно-декоративни растения Растения за слънце Растения за умерено влажни места Tue, 06 Oct 2020 16:39:15 +0000 Alpina 902 at https://zelena-prolet.com Laurocerasus officinalis, Prunus laurocerasus, Cerasus laurocerasus https://zelena-prolet.com/Laurocerasus_officinalis_Prunus_laurocerasus_Cerasus_laurocerasus <div class="content"> <img class="imagefield imagefield-field_plant_picture" align="left" width="100" height="100" alt="Laurocerasus officinalis, Prunus laurocerasus, Cerasus laurocerasus_лавровишна__Rosaceae" title="Laurocerasus officinalis, Prunus laurocerasus, Cerasus laurocerasus_лавровишна__Rosaceae" src="/sites/default/files/Prunus_laurocerasus.jpg" style="margin-left:5px; padding-bottom:5px;" /> <div style="text-align:center;"> <h2><a href="http://zelena-prolet.com/Laurocerasus_officinalis_Prunus_laurocerasus_Cerasus_laurocerasus" title="Laurocerasus officinalis, Prunus laurocerasus, Cerasus laurocerasus">Laurocerasus officinalis, Prunus laurocerasus, Cerasus laurocerasus</a></h2> сем. Rosaceae<br /></div> <div style="text-align:center;"> лавровишна</div> <div style="text-align:center;"> </div> <div style="text-align:center;"> налично</div> <div style="text-align:center;"><a href="http://zelena-prolet.com/Laurocerasus_officinalis_Prunus_laurocerasus_Cerasus_laurocerasus"> Вижте още... </a> </div> </div> Вечнозелени широколистни и иглолистни дървета и храсти Храсти Растения, цъфтящи през пролетта и лятото Растения с бели цветове Листно-декоративни растения Растения за полусянка Растения за сянка Растения за умерено влажни места Sun, 05 Sep 2010 18:00:52 +0000 Alpina 189 at https://zelena-prolet.com Lavandula angustifolia - сортове https://zelena-prolet.com/Lavandula_angustifolia_sortove <div class="content"><img class="imagefield imagefield-field_plant_picture" align="left" width="100" height="100" alt="Lavandula angustifolia - сортове (Лавандула) - сем. Labiatae" title="Lavandula angustifolia - сортове (Лавандула) - сем. Labiatae" src="/sites/default/files/Lavandula_angustifolia_Hidcote[1].jpg" style="margin-left:5px; padding-bottom:5px;" /> <div style="text-align:center;"> <h2><a href="http://zelena-prolet.com/Lavandula_angustifolia_sortove" title="Lavandula angustifolia - сортове">Lavandula angustifolia - сортове</a></h2> <div class="field-item">сем. Labiatae</div> <div class="field-item">Лавандула</div> </div> <div style="text-align:center;"><a href="http://zelena-prolet.com/Lavandula_angustifolia_sortove"> Вижте още... </a> </div> </div> Растения за алпинеуми и скални кътове Подправки, билки и ядливи растения Вечнозелени широколистни и иглолистни дървета и храсти Растения за слънце Растения за сухи и дренирани места Thu, 05 Jun 2014 16:01:40 +0000 Alpina 615 at https://zelena-prolet.com