Водни растения https://zelena-prolet.com/Vodni_rasteniya/all bg Equisetum scirpoides https://zelena-prolet.com/Equisetum_scirpoides <div class="content"> <img class="imagefield imagefield-field_plant_picture" align="left" width="100" height="100" alt="Equisetum scirpoides_Еквизетум, Хвощ камъшовиден__Equisetaceae" title="Equisetum scirpoides_Еквизетум, Хвощ камъшовиден__Equisetaceae" src="/sites/default/files/Equisetum.jpg" style="margin-left:5px; padding-bottom:5px;" /> <div style="text-align:center;"> <h2><a href="http://zelena-prolet.com/Equisetum_scirpoides" title="Equisetum scirpoides">Equisetum scirpoides</a></h2> сем. Equisetaceae<br /></div> <div style="text-align:center;"> Еквизетум, Хвощ камъшовиден</div> <div style="text-align:center;"> </div> <div style="text-align:center;"> налично</div> <div style="text-align:center;"><a href="http://zelena-prolet.com/Equisetum_scirpoides"> Вижте още... </a> </div> </div> Декоративни треви Водни и крайбрежни растения Почвопокривни растения Ниски тревисти растения Листно-декоративни растения Листно-декоративни растения Растения за слънце Растения за полусянка Растения за сянка Растения за влажни места Крайбрежни растения Водни растения Fri, 24 Nov 2023 06:05:47 +0000 Alpina 976 at https://zelena-prolet.com Eriophorum angustifolium https://zelena-prolet.com/Eriophorum_angustifolium <div class="content"> <img class="imagefield imagefield-field_plant_picture" align="left" width="100" height="100" alt="Eriophorum angustifolium_Ериофорум, Пушица__Cyperaceae" title="Eriophorum angustifolium_Ериофорум, Пушица__Cyperaceae" src="/sites/default/files/Eriophorum_angustifolium.jpg" style="margin-left:5px; padding-bottom:5px;" /> <div style="text-align:center;"> <h2><a href="http://zelena-prolet.com/Eriophorum_angustifolium" title="Eriophorum angustifolium">Eriophorum angustifolium</a></h2> сем. Cyperaceae<br /></div> <div style="text-align:center;"> Ериофорум, Пушица</div> <div style="text-align:center;"> </div> <div style="text-align:center;"> налично</div> <div style="text-align:center;"><a href="http://zelena-prolet.com/Eriophorum_angustifolium"> Вижте още... </a> </div> </div> Декоративни треви Водни и крайбрежни растения Ниски тревисти растения Растения, цъфтящи през лятото и есента Растения с бели цветове Растения за слънце Растения за влажни места Крайбрежни растения Водни растения Sat, 20 Feb 2016 10:22:02 +0000 Alpina 678 at https://zelena-prolet.com Hippuris vulgaris https://zelena-prolet.com/Hippuris_vulgaris <div class="content"> <img class="imagefield imagefield-field_plant_picture" align="left" width="100" height="100" alt="Hippuris vulgaris_Хипурис, Прешленолистен надводник__Hippuridaceae" title="Hippuris vulgaris_Хипурис, Прешленолистен надводник__Hippuridaceae" src="/sites/default/files/Hippuuris_vulgaris.jpg" style="margin-left:5px; padding-bottom:5px;" /> <div style="text-align:center;"> <h2><a href="http://zelena-prolet.com/Hippuris_vulgaris" title="Hippuris vulgaris">Hippuris vulgaris</a></h2> сем. Hippuridaceae<br /></div> <div style="text-align:center;"> Хипурис, Прешленолистен надводник</div> <div style="text-align:center;"> </div> <div style="text-align:center;"> липсва</div> <div style="text-align:center;"><a href="http://zelena-prolet.com/Hippuris_vulgaris"> Вижте още... </a> </div> </div> Водни и крайбрежни растения Ниски тревисти растения Листно-декоративни растения Листно-декоративни растения Растения за слънце Растения за полусянка Крайбрежни растения Водни растения Sun, 16 Oct 2011 05:00:11 +0000 Alpina 302 at https://zelena-prolet.com Hydrocotyle vulgaris https://zelena-prolet.com/Hydrocotyle_vulgaris <div class="content"> <img class="imagefield imagefield-field_plant_picture" align="left" width="100" height="100" alt="Hydrocotyle vulgaris_Хидрокотиле__Araliaceae" title="Hydrocotyle vulgaris_Хидрокотиле__Araliaceae" src="/sites/default/files/Hydrocotyle_vulgaris.jpg" style="margin-left:5px; padding-bottom:5px;" /> <div style="text-align:center;"> <h2><a href="http://zelena-prolet.com/Hydrocotyle_vulgaris" title="Hydrocotyle vulgaris">Hydrocotyle vulgaris</a></h2> сем. Araliaceae<br /></div> <div style="text-align:center;"> Хидрокотиле</div> <div style="text-align:center;"> </div> <div style="text-align:center;"> налично</div> <div style="text-align:center;"><a href="http://zelena-prolet.com/Hydrocotyle_vulgaris"> Вижте още... </a> </div> </div> Водни и крайбрежни растения Почвопокривни растения Ниски тревисти растения Стелещи се растения Растения, цъфтящи през лятото Растения, цъфтящи през лятото и есента Листно-декоративни растения Растения за слънце Растения за полусянка Растения за сянка Растения за умерено влажни места Растения за влажни места Крайбрежни растения Водни растения Tue, 18 Dec 2012 12:10:33 +0000 Alpina 526 at https://zelena-prolet.com Lilaeopsis brasiliensis https://zelena-prolet.com/Lilaeopsis_brasiliensis <div class="content"> <img class="imagefield imagefield-field_plant_picture" align="left" width="100" height="100" alt="Lilaeopsis brasiliensis_Лилеопсис__Apiaceae" title="Lilaeopsis brasiliensis_Лилеопсис__Apiaceae" src="/sites/default/files/imagefield_default_images/NoPlantPicture.jpg" style="margin-left:5px; padding-bottom:5px;" /> <div style="text-align:center;"> <h2><a href="http://zelena-prolet.com/Lilaeopsis_brasiliensis" title="Lilaeopsis brasiliensis">Lilaeopsis brasiliensis</a></h2> сем. Apiaceae<br /></div> <div style="text-align:center;"> Лилеопсис</div> <div style="text-align:center;"> </div> <div style="text-align:center;"> липсва</div> <div style="text-align:center;"><a href="http://zelena-prolet.com/Lilaeopsis_brasiliensis"> Вижте още... </a> </div> </div> Водни и крайбрежни растения Почвопокривни растения Ниски тревисти растения Листно-декоративни растения Листно-декоративни растения Растения за слънце Растения за влажни места Крайбрежни растения Водни растения Tue, 18 Dec 2012 11:17:33 +0000 Alpina 524 at https://zelena-prolet.com Lysimachia thyrsiflora https://zelena-prolet.com/Lysimachia_thyrsiflora <div class="content"> <img class="imagefield imagefield-field_plant_picture" align="left" width="100" height="100" alt="Lysimachia thyrsiflora_Лизимахия европейска__Primulaceae" title="Lysimachia thyrsiflora_Лизимахия европейска__Primulaceae" src="/sites/default/files/Lysimachia thyrsiflora.jpg" style="margin-left:5px; padding-bottom:5px;" /> <div style="text-align:center;"> <h2><a href="http://zelena-prolet.com/Lysimachia_thyrsiflora" title="Lysimachia thyrsiflora">Lysimachia thyrsiflora</a></h2> сем. Primulaceae<br /></div> <div style="text-align:center;"> Лизимахия европейска</div> <div style="text-align:center;"> </div> <div style="text-align:center;"> липсва</div> <div style="text-align:center;"><a href="http://zelena-prolet.com/Lysimachia_thyrsiflora"> Вижте още... </a> </div> </div> Водни и крайбрежни растения Средновисоки тревисти растения Растения, цъфтящи през пролетта и лятото Растения с жълти цветове Растения за слънце Растения за полусянка Растения за влажни места Крайбрежни растения Водни растения Tue, 23 Feb 2016 17:43:00 +0000 Alpina 702 at https://zelena-prolet.com Mentha pulegium https://zelena-prolet.com/Mentha_pulegium <div class="content"> <img class="imagefield imagefield-field_plant_picture" align="left" width="100" height="100" alt="" title="" src="/sites/default/files/imagefield_default_images/NoPlantPicture.jpg" style="margin-left:5px; padding-bottom:5px;" /> <div style="text-align:center;"> <h2><a href="http://zelena-prolet.com/Mentha_pulegium" title="Mentha pulegium">Mentha pulegium</a></h2> сем. Lamiaceae<br /></div> <div style="text-align:center;"> Блатна мента</div> <div style="text-align:center;"> </div> <div style="text-align:center;"> липсва</div> <div style="text-align:center;"><a href="http://zelena-prolet.com/Mentha_pulegium"> Вижте още... </a> </div> </div> Подправки, билки и ядливи растения Водни и крайбрежни растения Ниски тревисти растения Растения, цъфтящи през лятото Растения, цъфтящи през лятото и есента Растения, цъфтящи през есента Растения с лилави цветове Растения за слънце Растения за полусянка Растения за умерено влажни места Растения за влажни места Крайбрежни растения Водни растения Sat, 04 May 2024 05:26:28 +0000 Alpina 1044 at https://zelena-prolet.com Menyanthes trifoliata https://zelena-prolet.com/Menyanthes_trifoliata <div class="content"> <img class="imagefield imagefield-field_plant_picture" align="left" width="100" height="100" alt="Menyanthes trifoliata_Мениантес, Водна детелина, Богородична лъжичка__Menyanthaceae" title="Menyanthes trifoliata_Мениантес, Водна детелина, Богородична лъжичка__Menyanthaceae" src="/sites/default/files/Menianthes_trifoliata.jpg" style="margin-left:5px; padding-bottom:5px;" /> <div style="text-align:center;"> <h2><a href="http://zelena-prolet.com/Menyanthes_trifoliata" title="Menyanthes trifoliata">Menyanthes trifoliata</a></h2> сем. Menyanthaceae<br /></div> <div style="text-align:center;"> Мениантес, Водна детелина, Богородична лъжичка</div> <div style="text-align:center;"> </div> <div style="text-align:center;"> липсва</div> <div style="text-align:center;"><a href="http://zelena-prolet.com/Menyanthes_trifoliata"> Вижте още... </a> </div> </div> Водни и крайбрежни растения Ниски тревисти растения Стелещи се растения Растения, цъфтящи през пролетта Растения с бели цветове Растения за слънце Растения за полусянка Крайбрежни растения Водни растения Tue, 15 May 2012 12:08:36 +0000 Alpina 426 at https://zelena-prolet.com Myriophyllum hippuroides https://zelena-prolet.com/Myriophyllum_hippuroides <div class="content"> <img class="imagefield imagefield-field_plant_picture" align="left" width="100" height="100" alt="Myriophyllum hippuroides_многолистник, мириофилум__Haloragaceae" title="Myriophyllum hippuroides_многолистник, мириофилум__Haloragaceae" src="/sites/default/files/Myriophyllum_hippuroides.JPG" style="margin-left:5px; padding-bottom:5px;" /> <div style="text-align:center;"> <h2><a href="http://zelena-prolet.com/Myriophyllum_hippuroides" title="Myriophyllum hippuroides">Myriophyllum hippuroides</a></h2> сем. Haloragaceae<br /></div> <div style="text-align:center;"> многолистник, мириофилум</div> <div style="text-align:center;"> </div> <div style="text-align:center;"> липсва</div> <div style="text-align:center;"><a href="http://zelena-prolet.com/Myriophyllum_hippuroides"> Вижте още... </a> </div> </div> Водни и крайбрежни растения Ниски тревисти растения Листно-декоративни растения Листно-декоративни растения Растения за слънце Растения за полусянка Крайбрежни растения Водни растения Wed, 07 Aug 2013 18:27:56 +0000 Alpina 604 at https://zelena-prolet.com Nymphaea hybrida https://zelena-prolet.com/Nymphaea_hybrida <div class="content"> <img class="imagefield imagefield-field_plant_picture" align="left" width="100" height="100" alt="Nymphaea hybrida_Водна лилия, Водна роза__Nymphaeceae" title="Nymphaea hybrida_Водна лилия, Водна роза__Nymphaeceae" src="/sites/default/files/Nymphaea_hybrida3.jpg" style="margin-left:5px; padding-bottom:5px;" /> <div style="text-align:center;"> <h2><a href="http://zelena-prolet.com/Nymphaea_hybrida" title="Nymphaea hybrida">Nymphaea hybrida</a></h2> сем. Nymphaeceae<br /></div> <div style="text-align:center;"> Водна лилия, Водна роза</div> <div style="text-align:center;"> </div> <div style="text-align:center;"> налично</div> <div style="text-align:center;"><a href="http://zelena-prolet.com/Nymphaea_hybrida"> Вижте още... </a> </div> </div> Водни и крайбрежни растения Ниски тревисти растения Растения, цъфтящи през лятото Растения с бели цветове Растения с жълти цветове Растения с розови цветове Растения за слънце Водни растения Tue, 09 Mar 2010 10:57:37 +0000 Alpina 82 at https://zelena-prolet.com Nymphoides peltata (Villarsia nymphaeoides) https://zelena-prolet.com/Nymphoides_peltata_Villarsia_nymphaeoides <div class="content"> <img class="imagefield imagefield-field_plant_picture" align="left" width="100" height="100" alt="Nymphoides peltata (Villarsia nymphaeoides)_Нимфоидес, Виларзия, Какички__Menyanthaceae" title="Nymphoides peltata (Villarsia nymphaeoides)_Нимфоидес, Виларзия, Какички__Menyanthaceae" src="/sites/default/files/Nymphoides_peltata.jpg" style="margin-left:5px; padding-bottom:5px;" /> <div style="text-align:center;"> <h2><a href="http://zelena-prolet.com/Nymphoides_peltata_Villarsia_nymphaeoides" title="Nymphoides peltata (Villarsia nymphaeoides)">Nymphoides peltata (Villarsia nymphaeoides)</a></h2> сем. Menyanthaceae<br /></div> <div style="text-align:center;"> Нимфоидес, Виларзия, Какички</div> <div style="text-align:center;"> </div> <div style="text-align:center;"> липсва</div> <div style="text-align:center;"><a href="http://zelena-prolet.com/Nymphoides_peltata_Villarsia_nymphaeoides"> Вижте още... </a> </div> </div> Водни и крайбрежни растения Ниски тревисти растения Растения, цъфтящи през лятото Растения с жълти цветове Растения за слънце Водни растения Tue, 09 Mar 2010 12:15:06 +0000 Alpina 83 at https://zelena-prolet.com Orontium acuaticum https://zelena-prolet.com/Orontium_acuaticum <div class="content"> <img class="imagefield imagefield-field_plant_picture" align="left" width="100" height="100" alt="Orontium acuaticum_Оронтиум__Araceae" title="Orontium acuaticum_Оронтиум__Araceae" src="/sites/default/files/Orontium_aquaticum.jpg" style="margin-left:5px; padding-bottom:5px;" /> <div style="text-align:center;"> <h2><a href="http://zelena-prolet.com/Orontium_acuaticum" title="Orontium acuaticum">Orontium acuaticum</a></h2> сем. Araceae<br /></div> <div style="text-align:center;"> Оронтиум</div> <div style="text-align:center;"> </div> <div style="text-align:center;"> налично</div> <div style="text-align:center;"><a href="http://zelena-prolet.com/Orontium_acuaticum"> Вижте още... </a> </div> </div> Водни и крайбрежни растения Ниски тревисти растения Растения, цъфтящи през пролетта Растения с бели цветове Растения с жълти цветове Растения за слънце Водни растения Thu, 07 Apr 2011 16:50:17 +0000 Alpina 271 at https://zelena-prolet.com Pontederia cordata https://zelena-prolet.com/Pontederia_cordata <div class="content"> <img class="imagefield imagefield-field_plant_picture" align="left" width="100" height="100" alt="Pontederia cordata_Понтедерия, Воден зюмбюл__Pontederiaceae" title="Pontederia cordata_Понтедерия, Воден зюмбюл__Pontederiaceae" src="/sites/default/files/Pontederia_cordata.jpg" style="margin-left:5px; padding-bottom:5px;" /> <div style="text-align:center;"> <h2><a href="http://zelena-prolet.com/Pontederia_cordata" title="Pontederia cordata">Pontederia cordata</a></h2> сем. Pontederiaceae<br /></div> <div style="text-align:center;"> Понтедерия, Воден зюмбюл</div> <div style="text-align:center;"> </div> <div style="text-align:center;"> налично</div> <div style="text-align:center;"><a href="http://zelena-prolet.com/Pontederia_cordata"> Вижте още... </a> </div> </div> Водни и крайбрежни растения Средновисоки тревисти растения Растения, цъфтящи през лятото и есента Растения със сини цветове Растения за слънце Крайбрежни растения Водни растения Tue, 16 Mar 2010 08:44:17 +0000 Alpina 134 at https://zelena-prolet.com Rotala indica, Rotala rotundifolia https://zelena-prolet.com/Rotala_indica_Rotala_rotundifolia <div class="content"> <img class="imagefield imagefield-field_plant_picture" align="left" width="100" height="100" alt="Rotala indica, Rotala rotundifolia_Ротала__Lythraceae" title="Rotala indica, Rotala rotundifolia_Ротала__Lythraceae" src="/sites/default/files/imagefield_default_images/NoPlantPicture.jpg" style="margin-left:5px; padding-bottom:5px;" /> <div style="text-align:center;"> <h2><a href="http://zelena-prolet.com/Rotala_indica_Rotala_rotundifolia" title="Rotala indica, Rotala rotundifolia">Rotala indica, Rotala rotundifolia</a></h2> сем. Lythraceae<br /></div> <div style="text-align:center;"> Ротала</div> <div style="text-align:center;"> </div> <div style="text-align:center;"> липсва</div> <div style="text-align:center;"><a href="http://zelena-prolet.com/Rotala_indica_Rotala_rotundifolia"> Вижте още... </a> </div> </div> Водни и крайбрежни растения Почвопокривни растения Ниски тревисти растения Стелещи се растения Растения, цъфтящи през лятото и есента Растения с лилави цветове Растения за слънце Растения за влажни места Крайбрежни растения Водни растения Tue, 18 Dec 2012 11:40:34 +0000 Alpina 525 at https://zelena-prolet.com Thalia dealbata https://zelena-prolet.com/Thalia_dealbata <div class="content"> <img class="imagefield imagefield-field_plant_picture" align="left" width="100" height="100" alt="Thalia dealbata_Талия, Студоустойчива кана__Marantaceae" title="Thalia dealbata_Талия, Студоустойчива кана__Marantaceae" src="/sites/default/files/Thalia dealbata.jpg" style="margin-left:5px; padding-bottom:5px;" /> <div style="text-align:center;"> <h2><a href="http://zelena-prolet.com/Thalia_dealbata" title="Thalia dealbata">Thalia dealbata</a></h2> сем. Marantaceae<br /></div> <div style="text-align:center;"> Талия, Студоустойчива кана</div> <div style="text-align:center;"> </div> <div style="text-align:center;"> налично</div> <div style="text-align:center;"><a href="http://zelena-prolet.com/Thalia_dealbata"> Вижте още... </a> </div> </div> Водни и крайбрежни растения Високи тревисти растения Растения, цъфтящи през лятото Растения с лилави цветове Растения за слънце Растения за влажни места Крайбрежни растения Водни растения Tue, 13 Jun 2023 18:05:03 +0000 Alpina 958 at https://zelena-prolet.com